Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organik Tarımın Türkiye Turizm Ekonomisinde Olası Payı

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture, Commodities. Commercial products,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: RENDE, Süheyla (Research Responsible), Ülker , Halil (Research Responsible),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Organik tarım, ekolojik tarım turizmi, ekolojik tarım çiftlikleri, TATUTA, TA-TU-TA


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Dünya nüfusundaki hızlı artış ve sanayileşmede yaşanan gelişmeler insan sağlığı ve çevre ile ilgili pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında, tarımda üretim artışı gerçekleştirmek amacıyla yoğun olarak kimyasal girdi kullanılması gelmektedir. Organik tarım, insana ve çevreye dpst, kimyasal girdilerin kullanılmadığı bit tarımsal üretim şeklidir. Çevre dostu üretim sistemleri arasında gösterilen organik tarımın yaygınlaştırılması insan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunlasrın azalmasına yardımcı olacaktır. Bu üretim sisteminde, göz önğnde bulundurulan unsur, üretimde miktar artışı değil, ürünün kalitesinin arttırılmasıdır.

Bu çalışmada; dünyaya hızla yayılan organik tarımın, turizm sektörüne adapte edilmesiyle ortaya çıkan küçük ölçekli bir turizm türü olan ekolojik tarım turizminin ülkemize ekonomik katkı sağlayıp sağlayamayacağı araştırılmıştır. Bu amaçla, ekolojik tarım çiftliklerinin bağlı oldukları merkeze bildirdikleri raporlar, ekolojik pazarlar, görüşme ve doküman analizi ile incelenmiş, ayrıca eğitim kurumları ve hizmet sektöründen ilgililerin görüşleri alınmıştır.

Araştırmanın bulguları; TA-TU-TA, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Tarım-Turizm-Takas başlığı altında yürütülen ekolojik çiftlik ziyaretleriprogramının kısa adıdır. Programın amacı, Türkiye'de kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan organik tarım yöntemleri ile sağlıklı üretim yapılan çiftliklerin tanıtımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. TA-TU-TA'ya bağlı 70 adet çiftlik bulunmaktadır.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS

Tüm hakları saklıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 608
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 611

LINK_STATS