Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Belediye Yöneticileri Gözünden Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı'nın İncelenmesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, Political institutions and public administration,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Akgül, Bircan (Preparer), Çekiç, Anıl (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Autonomy, Local Government,Decentralized Administration,Municipality, European Charter Of Local Self-Government.----Özerklik,Yerel Yönetim,Yerinden Yönetim, Belediye,Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

AKGÜL, Bircan. Belediye Yöneticileri Gözünden Avrupa Yerel Yönetimler Özeklik

şartı‟nın incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011.

Bu çalışma 2 bölüm halinde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, tezin ana

temasını oluşturan özerklik kavramına açıklık getirilmeye ve Avrupa Yerel

Yönetimler Özerklik şartı incelenmeye çalışılmıştır. 1580 Sayılı Belediye Kanunu ve

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı sonrasında yürürlüğe giren 5393 sayılı

Belediye Kanunu incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise Özerklik şartı‟nda belirtilen hükümlerin 5393 sayılı

Belediye Kanunu‟na ne kadar yansıtıldığı, uygulamada ne kadar fayda sağladığı ve

söz konusu kanun ile ilgili olarak belediye yöneticilerinin görüşlerinin alınması

maksadıyla, 100 kişiye uygulanan, 20 sorudan oluşan ve 5‟li likerte göre uya

rlanan

bir anket çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmada, belediyelerin idari ve mali özerkliklerinin, 5393 sayılı Belediye

Kanunu ile ne kadar sağlandığı incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan anketler

sonucunda, bazı hususlarda belediyeler üzerindeki idari vesayetin kaldırılması ile

idari özerkliğin kısmen de olsa sağlandığı, ancak mali özerklik konusunda bir

gelişme sağlanamadığı sonucuna varılabilecek cevaplar alınmıştır.----

AKGÜL, Bircan. “Through The Eyes Of The Municipal Managers “European

Charter Of Local Self-

Government” Review, Master‟s Thesis, Ankara, 2011.

This work was analyzed in two parts. In the first part, it tries to bring clarity to the

concept of autonomy which is the main subject of the thesis, and to examine

European Charter Of Local Self-Government. It also examines the Municipal Law

No. 1580 and the Municipal Law No. 5393 which came into force after European

Charter Of Local Self-Government.

As for second part of the study, in order to get how much the rules reflected to the

Municipal Law No. 5393, how much benefit is getting from the practice, and get

opinion of the municipialty administratiors, an inquiry, which practiced on 100

individuals, inclulded 20 questions which are according to five-point likert adapted

quintet system, has been done.

In this study, it is tried to evaluated how much provided by the Municipal Law No.

5393 about administrative and financial autonomy of municipalities. As a result of

ınquiries done, ıt was seeen that,

with the renoval of administrative totalage on the

municipality administrative autonomy was somehow provided, but no progress on

financial autonomy.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 4
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 4

LINK_STATS