Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Environmental sciences, Settlements,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Güneş, Gül (Author), Ülker, Halil İbrahim (Author), Karakoç, Gülçin (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: II.Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Sürdürülebilir turizm, yerel halk, yerel ekonomi, yöresel yemek kültürü.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Ülkemizi ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğu, yaz aylarında ve belli yörelerde yoğunlaşan “Deniz-Güneş-Kum” turizmi nedeniyle gelmektedirler. Ancak, kitle turizmi anlayışı ile hazırnan paket turlar ve kısa vadeli yaklaşımlarla otellerde ağırlık kazan her şey dahil sisteminin yarattığı etkiler, ülkemizde de yoğun olarak hissedilmeye başlanmıştır. Bu anlayış zaman içinde ülkemizi, konakladıkları otelden dışarı çıkmayan, ziyaret ettikleri yöredeki yerel topluluk ve kültürel yaşantısı hakkında ilgili olmayan, daha az eğitimli ve daha düşük gelir seviyesine sahip bir turist kitlesine hizmet eder hale getirmiştir. Ayrıca kitle turizminin kısa vadeli ve ekonomik kar odaklı bir yaklaşım içinde ele alınması, turistlere sunulan hizmetin kalitesinde de azalmaya neden olmaktadır.

Günümüzde turizmdeki büyümeyle birlikte sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi doğayla ilgili turizm yaklaşımlarına olan talep artmış ve turizm ürünleri ile destinasyonlar çeşitlenmiştir. Sürdürülebilir turizmde amaç, yerel özelliklere ve turizmin kaynak değerlerine ilgili turistler için ortaya konacak olan yerel ürün ve hizmetlere yönelik olanakların değerlendirilmesi sayesinde yerel ekonomiye katkı sağlanması ve turizme konu olan doğal ve kültürel mirasın korunmasıdır. Söz konusu yerel ürün ve hizmetler içinde, yöresel yemek kültürünün sergilenmesi ve yerel yiyecek ve içeceklerin turistlere sunulması da oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilir turizm sayesinde ayrıca ekonomik değer kazandırılan yöresel yemeklerin, gelecek nesillere unutulmadan aktarılması da mümkün olabilecektir.

Bildiride bu noktadan hareketle, yöresel yemek kültürünün sürdürülebilir turizmde önemi irdelenmiş, yöre halkının turizme yönelik çalışmalara dahil edilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması konusunda ilkelere değinilmiş ve ülkemizden örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 280
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 280

LINK_STATS