Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Suriye

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE, International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Gülşen, Salih Metecan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Suriye,Birleşik Arap Cumhuriyeti,Baas Dönemi,Hafız Esad,Golan Tepeleri,İran-Irak,Lübnan,Hizbullah,Beşar Esad.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Suriye 1916 yılında imzalanan Sykes Picot Antlaşması ile Fransız etkisi altına girmiş ve 1920 San Remo Antlaşması’ndan sonra ülkede Fransız Mandası kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası 15 Nisan 1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye 1970 yılına kadar ideolojik ve dini farklılıkların yarattığı çalkantılı bir dönem geçirmiştir. 185.180 kilometre kareye kurulu, en uzun sınır komşumuz olan Şam merkezli Suriye Devleti’nin nüfusu 22,5 milyon civarındadır. Majör etnik grup %90.3 ile Araplardır, popülasyonun %9.7’sini ise Kürt, Ermeni ve diğer gruplar oluşturmaktadır. Dini bakımdan %86 ağırlığı olan Müslümanlar, %74 Sünni ve %12 Şii olarak ayrılmaktadırlar. Hıristiyanların oranı %10, Dürzilerin oranı %3’tür. Şiiler kendi içlerinde önce onikiler ve yediler kollarına ayrılarak bugünkü adıyla Mütevelliler ve İsmailliler olarak ikiye ayrılırlar. Hıristiyan gruplarda kendi içlerinde Doğu Ortodoksları Grek ve Suriye kollarına ayrılır. Katolikler de beş kiliseye ayrılmışlardır. Grekler, Suriyeliler, Ermeniler, Keldaniler (Nasturiler) ve Maruniler. Diğer Hıristiyanları ise Ermeni Kilisesine bağlı Ermeniler, Nasturiler(Asuriler) ve Protestanlardan oluşur. Ayrıca Yahudiler de vardır. İktisadi açıdan incelendiğinde, ülkenin Nominal Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’sı (GSYİH) 58.284 Milyar ABD Doları, kişi başına düşen GSYİH’sı 2.660 ABD Doları’dır. İşsizlik %8.3, enflasyon %3.4 oranındadır. Ülkenin başlıca ihracat ürünleri; ham petrol, petrol ürünleri, gıda, hayvancılık ve tütün mamulleridir. Başlıca ithalat ürünleri ise; makine ve nakliye araçları, gıda ve hayvancılık, kimyasallar ve kimyasal ürünlerdir. İhracatında başlıca ülkeyi %30.9 ile Irak ve %9.4 ile Almanya çekerken, Türkiye %2.7 ile beşinci sıradadır. İthalatında başlıca ülkeyi %10.6 ile ülkemiz çekerken, ülkemizi %10.1 ile Suudi Arabistan ve %9.9 ile Çin Halk Cumhuriyeti takip etmektedir. Ülkemiz ile Suriye arasındaki ticaret hacmi 2.511.763 bin ABD Doları olmakla beraber, söz konusu ülkeye ihracatımız 1.849.184 bin ABD Dolar’ı iken ithalatımız 662.552 bin ABD Dolar’ıdır, artı %102.2’lik ihracat-ithalat dengemiz vardır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC

GİRİŞ; 1946-1958, BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ, BAAS DÖNEMİ, HAFIZ ESAD DÖNEMİ, GOLAN TEPELERİ, ESAD ve TERÖRİZM, İRAN-IRAK, LÜBNAN ve HİZBULLAH, BEŞAR ESAD DÖNEMİ, SONUÇ


BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 4
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2441
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 15
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 15

LINK_STATS