Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

From the Theory of Consent to the Theatre of Conflict:Theoretical Perspectives on the Changing Character of the Modern State

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Modern Devletin Değişen Karakteri Üzerine Kurumsal Görüşler

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_CREATORS: William, Idowu (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Sosyal Bilimler Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 30-05-2011 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 39-68


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS State,Contract,Consent,Conflict,Human Nature.----Devlet,Sözleşme,Rıza,Çatışma,İnsan Doğası.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT The concept of the state is a central and cardinal subject matter in political and philosophical thoughts.The paper argues that even though the modern state, theoretically, grew out of the idea of a contract or theory of consent, as expounded by classical philosophers and theorists, its present and contemporary status seems to be enraptured in a lingering sense of conflicts and contradictions.The paper discovers that the idea of citizenship,the multicultural and plural elements in most societies,the high rate of global migration,the politics and philosophy of multinational expansions,the transition of the nation-state into a market state with an undue endorsement of capitalism and the reverberations of globalisation are all corroborative of the conflict-ridden and contradictory nature of the modern state especially in Third World countries.----Devlet kavramı,siyasi ve felsefi düşüncede merkezi ve önemli bir konudur.Makale,modern devletin her ne kadar,teorik olarak,klasik filozof ve kuramcılar tarafından açıklandığı gibi,bir sözleşme ya da rıza teorisinden ortaya çıkmış olsa da bugünkü çağdaş durumunun,durağan bir çatışma ve çelişki hissinden etkilenmiş göründüğünü savunmaktadır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 10
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 10

LINK_STATS