Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Küreselleşme:Değişen Üniversite ve "Üniversitenin Ölümü" Tartışması

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Batum Menteşe, Oya (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Bülten BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 17-11-2011 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 24


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS globalization; multi-national capitalism; new paradigm; corporate universities; death of universities; humanities; arts and sciences; dküreselleşme; çok-uluslu kapitalizm; yeni paradigma: korporasyon üniversiteleri; insani bilimler; fen-edebiyat; edebiyatın ölümü.eath of literature.-----
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT The essay begins with a different definition of “globalization” than the well known one which describes globalization as the turning of the world into a “global village” due to the power of global electronic media; the proposed definition is based on economic globalization caused by the constant growth and profit maximization policies of multi-national corporations who wish to exert power control over public and state institutions to reach their aims. Following a brief history of the “university” as an institution and as a concept, the essay looks into the changes brought on by economic globalization to the “university” structurally and conceptually and observes that these changes have started “the death of the university debate”, particularly in the U.S. and Great Britain where the universities seem to be going more and more under corporate control. The humanities and arts and sciences, being more vulnerable due to their areas of study which are incompatible with “corporate” aims, are more under the threat of “death. The essay looks into the possible ways in which the humanities can counter or cope with the new problems caused by “globalization”.----- Makalede küreselleşmenin, dünyanın küresel elektronik medya nedeni ile “küresel bir köy” olduğu şeklinde yapılan tanımın yerine çok uluslu kapitalizmin dünya hegemonyası kurarak her zaman daha karlı ve daha güçlü olma hedefleri çerçevesinde yapılan yeni bir “ekonomik küreselleşme” tanımı ile ele alınır. Üniversitenin kısa bir geçmişine değinildikten sonra, üniversitenin küreselleşme olgusundan hangi alanlarda etkilendiği, nasıl değişimler geçirdiği ele alınır. Üniversitenin bu etkilenme sonucunda salt istihdam odaklı ve bu sebepten piyasa destekli bir eğitim ön gördüğü için kavram olarak da değiştiği ve bu değişimin, özellikle Birleşik Amerika Devletlerinde ve İngiltere’de “Üniversitelerin ölümü” tartışmasını başlattığı dile getirilir. Devlet desteğinin üniversitelerden çekilmesi, korporasyonların eğitime yatırım yapmaları ve istihdam odaklı eğitim misyonu en çok bu koşullara uyum sağlayamayan insani bilimler ve temel bilimler alanlarını etkilemiş, bu alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı kaybına hatta bazı bölümlerin kapanmasına neden olmuştur. Makale buradan geri dönüş olup, olmayacağı sorusuna cevap arayarak sonuçlanır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 401
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 400

LINK_STATS