Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: MEDICINE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ünver, Özkan (Thesis Advisor), Yuva, Elif (Preparer),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Thinking, Critical Thinking, Critical Thinking Disposition, Critical Thinking, Nurse.----Düşünme,Eleştirel Düşünme,Eleştirel Düşünme Eğilimi,Hemşire
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Critical thinking, gathering and organizing the necessary information to solve the problem, the systematic planning of purposeful actions and effectively guiding the evaluation of the result in terms of being an important process of thinking. Provision of healt services, prerequisite for quality care can achieve, the presence of members of the profession have the ability to think critically. Objective: This research was affected by which variables. Method: Stack of this study is randomly selected nurses working at the Cebeci Hospital. This study was done by evalation of survey results which were applied to 407 randomly selected nurses from the stack. Data of the a consistency was 0.84. In the analysis of the data, variance analysis, t test, Tukey test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used. Result: As a result, Cebeci Hodisposition in terms of age, gender, marital status, year of service in the profession, status of staff, status of working surgery or internal medicine clinics, status of loving his/her profession, the idea of response and socioeconomic status. But, there was a disposition in terms of, educational level, status of clinical nurse or head nurse, thinking about responsibility for patient is not only by doctor, to follow of scientific publications and participate in scientific activities.---- Eleştirel düşünme,problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin toplanması ve düzenlenmesi,amaca yönelik eylemlerin sistemli şekilde planlanması ve sonuçların etkili şekilde değerlendirilmesinde yol gösterici olması bakımından önemli bir düşünme sürecidir.Sağlık hizmetleri sunumunda,nitelikli bakımın sağlanabilmesinin ön koşulu,eleştirel düşünme becerisine sahip meslek üylerinin varlığıdır.Amaç:Bu araştırma,Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çalışan hemşirelerin hemşirelerdir.Bu çalışma,570 hemşire arasından rassal olarak seçilen 407 hemşireye uygulanan anket ile elde edilen bilgiler değerlendirilerek yapılmıştır.Çalışmanın verileri,"California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği"ve "Kişisel Bilgi Formu"kullanılarak toplanmıştır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC 1.DÜŞÜNME ve DÜŞÜNCE2.ELEŞTİREL DÜŞÜNME3.HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI ve DEĞERLENDİRME5.SONUÇ
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 50
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 50

LINK_STATS