Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Uluslararası Tecrübeler Işığında Tamamlayıcı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Olarak Oyak Modeli

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Social systems,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Songür, Neşe (Thesis Advisor), Ayhan, Bedrana (Preparer),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Armed Forces Pension Fund(OYAK),Multipillar Pension,Traditional First Pillar,Social Security Reform,Occupational Secondary Pillar.----OYAK,Çok ayaklı sosyal güvenlik,Tek ayalıklı sosyal güvenlik reformu,Mesleki tamamlayıcı sosyal güvenlik.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT As one of the most important means of Welfare States after the Industrial Revolution,social security systems had lived its golden years until the 1990's.On the other hand,the economic crisis that broke out during 1970's and its societal services.Furthermore demographic changes and structural problems such as informal employment and unemployment,has changed income and expenditure balance of the social security systems and consequently created financial crisis by increasing the social security transfer expenses of the nations.----Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan refah devletinin en temel vasıtalarından biri olan sosyal güvenlik sistemleri 1990'lı yıllara kadar altın çağını yaşamıştır.Bununla birlikte 1970'lerde baş gösteren ekonomik kriz ve bu krizin toplumsal yansıması,sosyal güvenlik hizmetlerini sunan devletlerin üzerinde bütçe yüküne neden olmuştur.Bununla birlikte,dünyada yaşanan demografik değişimler,kayıt dışı istihdam ve işsizlik gibi yapısal sorunlar,sosyal güvenlik transfer harcamalarını artırarak finansman krizi yaratmıştır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC 1.SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ2.ULUSLARARASI VE ULUSAL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİNDE TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK3.TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE OYAK MODELİ
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 21
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 21

LINK_STATS