Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Stratejik Ortaklıktan Model Ortaklığa Türk-Amerikan İlişkileri ve Ortadoğu

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Doğan, Zehra (Preparer), Gürson, Poyraz (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Turk-American relations, Middle East, Cold War, Strategic Partnership, Model Partnership, Strategic Depth.----Türk-Amerikan ilikileri, Ortadoğu, Soğuk Savaş, Stratejik Ortaklık,Model Ortaklık, Stratejik Derinlik.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

During the Cold War, Turkey- the USA relations were based on mutual security due to the Soviet expansionism and communism threat. Post-Cold War era brought two countries more possibilities of collaboration in Caucasia, Balkans and Middle East, and a “strategic partnership” model became a current issue. While the Gulf War was a test for this new kind of relationship, September 11 attacks deeply affected the “strategic partnership” association, which was wanted to be improved. As a matter of fact, Barack Hussein Obama, after being elected as the president of the USA, mentioned that the relations of two countries, USA and Turkey, a mostly Christian country and a secular country that has a big percentage of Muslim population, would be a model for the world and offered the “model partnership” concept. But since this concept was brought up, the Middle East originated tensions, caused distress in definition and fulfillment of this concept. Especially the “strategic depth” approach of Minister of Foreign Affairs, Ahmet Davutolu, and the improvements of relations between Turkey, the neighboring countries and the Middle East, caused claims that Turkey was diverging from USA and Europe, approaching to the Middle East and that foreign policy was having an axis-shift. These claims affected Turk-American relations directly. This paper aims, in the light of these assumptions, to explain the course of these two countries relations over Middle East, starting from the World War II up to the election of Obama as the president of USA.---- Soğuk Savaş boyunca Türkiye-ABD ilişkileri Sovyet yayılmacılığı ve komünizm tehdidi altında ortak güvenlik temelli gelişirken Soğuk Savaş sonrasıdönem özellikle iki ülkeye Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu’da daha çok işbirliği olanakları sunmuş ve iki ülke ilişkileri için “stratejik ortaklık” modeli gündeme gelmitir. Körfez Savaşı bu yeni ilişki biçimi için ilk sınav olurken 11 Eylül Saldırıları sonrası yaşanan gelişmeler geliştirilmeye çalışılan “stratejik ortaklık” ilişkisini derinden etkilemiştir. Nitekim Barack Hüseyin Obama, ABD Başkanı olduktan sonra ABD gibi büyük bir Hristiyan nüfusla Türkiye gibi laik bir devlet olmakla beraber nüfusunun büyük bir oranı Müslüman olan bir ülkenin ilişkisinin tüm dünyaya model olabileceğini dile getirerek “model ortaklık” kavramını önermiştir. Ancak kavramın gündeme geldiği günden beri Ortadoğu kaynaklı yaşanan gerilimler bu kavramın içinin doldurulması noktasında sıkıntılar yaratmıştır. Özellikle Türk Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu’nun “stratejik derinlik” yaklaşımı ile Türkiye’nin komşuları ve Ortadoğu ile ilişkilerini geliştirmesi Türkiye’nin ABD ve Avrupa’dan uzaklaşarak Ortadoğu’ya yakınlaştığı ve dış politikanın bir “eksen kayması” yaşadığı iddialarına neden olmuştur. Bu iddialar Türk-Amerikan ilişkilerine de doğrudan yansımıştır. Nitekim bu çalışma,tüm bu varsayımlar ışığında İkinci Dünya Savaşı'ndan Obama’nın ABD Başkanı olmasına kadar geçen sürede iki ülke ilişkilerinin seyrini Ortadoğu üzerinden aktarmayı amaçlamaktadır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC

1.1. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINA GENEL BİR BAKIŞ1.2. GENEL HATLARI İLE AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI1.3. ORTADOĞU’YA GENEL BİR BAKIŞ2.1 TÜRK AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİSİNİN GELİŞİMİ (1945-1990)2.2.TÜRK AMERİKAN İTTİFAK İLİŞKİSİNDE YENİDEN YAKINLAŞMA (1980–1990)2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN STRATEJİK ORTAKLIK BOYUTU2.4. TÜRK-AMERİKAN STRATEJİK İLKESİNE GENEL BİR BAKIŞ2.5. 11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASI TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ORTADOĞU’YA YANSIMALARI2.6.BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ3.TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK ORTAKLIK YERİNE MODEL ORTAKLIK ARAYIŞLARI VE ORTADOĞU


BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 6
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 6

LINK_STATS