Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'de Kurumsal Portföy Yönetimi

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bor, Özgür (Thesis Advisor), Yalçın, Zeynep (Preparer),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Capital Market ,Corporate Portfolio Corporate Governance,Corporate Governance Principles,Institutional Investor.----Sermaye Piyasası,Kurumsal Portföy,Kurumsal Yönetim,Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kurumsal Yatırımcı
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT In this study was to put forward the level of capital market activity and the current situation of the institutional investors, who undertake the task of institutional portfolio management, in Turkey. In this context, primarily, function of corporate governance and the effectiveness of corporate governance principles in ensuring the investors to trust capital markets in corporate portfolio management was studied. The types of institutional investors were explained in detail and their current status as numerical and portfolio sizes were analyzed with tables and graphs. It was sean that institutional investors over the years are developing but in capital market they have not reached yet sufficient depth and expected level. To increase the activities of transparency must be further improved. Furthermore the protection of investor rights, must be supported with legal infrastructure, improving audit and oversight in compliance with corporate governance principles.---- Bu çalışmanın amacı,Türkiye\\\\\\\\\\'de kurumsal portföy yönetimi görevini üstlenen kurumsal yatırımcıların,sermaye piyasasındaki etkinlik düzeyini ve ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya koymaktır.Bu kapsamda,öncelikle kurumsal portföy yönetiminde kurumsal yönetimin işlevi ve kurumsal yönetim ilkelerinin yatırımcının sermaye piyasalarına olan güven duygusunu sağlamadaki etkinliği açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.Araştırmanın konusu gereği,kurumsal yatırımcı türleri detaylı bir şekilde anlatılmış,sayısal olarak mevcut durumları ve portföy büyüklükleri tablo ve grafikler yardımıyla incelenmiştir.Kurumsal yatırımcıların yıllar itibariyle gelişmekte olduğu,ancak sermaye piyasasında yeterli derinliğe ve beklenilen seviyeye ulaşamadığı sonucuna ulaşılmıştır.Kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasındaki etkinliklerinin artırılması için yatırımcı güveninin sağlanması yolunda sermaye piyasasında şeffaflığın daha da artırılması,yatırımcı haklarının korunması için kurumsal yönetim ilkelerine uyumun,denetim ve gözetimi artırıcı hukuki alt yapı ile desteklenmesi gerekmektedir.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC 1.KURUMSAL PORTFÖY VE KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 2.TÜRKİYE\\\\\\\\\\'DE KURUMSAL YATIRIMCI TÜRLERİ 3.TÜRKİYE\\\\\\\\\\'DE KURUMSAL YATIRIMCILARIN MEVCUT DURUMU VE SERMAYE PİYASALARINDAKİ DURUMLARININ ANALİZİ
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 25
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 25

LINK_STATS