Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Evaluating The Complexity Of Business Process Models

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Yazıcı, Ali (Thesis Advisor), Tonbul, Gökçen (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Business process model,Event Driven Process Chains,Software Metrics,Effectiveness,Usability.----İş akış modeli,Olay Güdümlü Süreç Zincirleri,Yazılım ölçütleri,Etkinlik,Kullanılabilirlik.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

In this thesis,metrics for business process models(BPMs),which are capable of measuring the usability,effectiveness and complexity of BMPs are proposed.The proposed model is adapting error density metrics to BPMs by considering the similarities between the conceptual characteristics of BPMs and software.The thesis will evaluate business process models to show that our metrics help the organization to improve their processes,as measurements are indicators for unexpected situations/behavior for business processes.Seven metrics have been applied to evaluate the complexity of business process models.Three samples of Event Driven Process Chains(EPCs)have been evaluated in comparison with each other.Eventually,the advantages and disadvantages of evaluating BPMs with the proposed metrics will be summarized with respect to other related quality measurement tools.----Bu çalışmada iş akış modelleri için iş akış modellerinin karmaşıklığını ölçme yeteneğine sahip ölçütler tasarlanır.Tasarlanan ölçütler,yazılım ve iş akış modelleri arasındaki kavramsal benzerlikleri kullanarak,hata yoğunluğu ölçütlerinin iş akış modellerine uyarlanmasıdır.\r\nBu tez,ağırlıklı ölçütler iş akışları için beklenmedik durum veya davranışlara karşı gösterge gibiyken,geliştirilen ölçütlerin şirketin iş akışlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu gösteren,iş akış modellerinin değerlendirileceği bir çalışmadır.İş akış modellerinin karmaşıklığını ölçmeye yönelik yedi ölçüt uygulanmıştır.Üç tane olay güdümlü süreç zinciri(EPCs)karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.Sonuç olarak,ölçütlerle yapılan bu değerlendirmenin avantajları ve dezavantajları diğer alakalı kalite ölçme araçlarına göre özetlenecektir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC

1.Introduction 2.Background Information and Literature Survey 3.Modeling Business Processes 4.Existing Evaluation Techniques 5.Proposed Metrics 6.Results and Comparative Analysis 7.Conclusions


BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 16
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 16

LINK_STATS