Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türk devlet muhasebe sisteminin tekdüzen muhasebe sistemi ile uyumlaştırılması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Türk devlet muhasebe sisteminin tekdüzen muhasebe sistemi ile uyumlaştırılması

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Public finance,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Yar, Cemre Eda (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ökten, Remzi (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/39/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
42712-42713 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/39/cemre.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Devlet Muhasebesi
,  Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi, Nakit
Esasl
ı Devlet Mu
Government Accounting, Accrual Based Government Accounting, Cash
Based Government Accounting, Fiscal Transparency and Accountability
hasebesi, Mali Saydaml
ık ve Hesap Verilebilirlik.----

BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Geçmi
ş yıllarda ülkemizde devlet muhasebesi alanında yaşanan en büyük sorun uygulamadaki dağınıklıktır. Devlet kapsamındaki birimlerde muhasebe sistemleri birbirinden farklı olarak hazırlanmış, kurumlar arası karşılaştırma yapma olanağı sağlanamamış, sadece bütçede yer alan gelir ve giderler izlenmiş, ihtiyacı olanlara zamanında ve doğru bilgi sunulamamıştır. Yukarıda belirtildiği gibi pek çok konuda yetersiz kalan ve uygulama sorunlarına sebep olan Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi, ülkemizde uzun yıllar uygulanmış beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığı için yeniden yapılandırılması gereği ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, 1995 yılında ilk çalışmalarına başlanan ve 2006 yılında tüm idarelerde uygulanmaya başlanan Nakit Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi’nden tam anlamıyla vazgeçilmeyerek Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Sistemi ile birarada yürütülebilen bir muhasebe sistemi oluşturulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında tüm maddeleriyle yürürlüğe girmesiyle birlikte mali sistemin birçok alanında değişim meydana gelmiş, mali şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanmış ve devlet muhasebesinde tekdüzelik sağlanarak ortak standartlar ve kurallar oluşturulmuştur.----In the past years in our country the biggest problem in the goverment accounting system is disorderness of practice.In the goverment sphere unit the accounting system has been prepared incongruously,the comparison between the institutions has not been in the right way. Only the income and expenditure in the budget is monitored but the time and the accurate information couldnt presented at the right time. As the mentioned above, the cash based goverment accounting causes insufficiant application problems in many issues, therefor for for many years it doesn’t meet the expactation which is required,then it was force to be restructing. In this context, first work starts in 1995. In 2006, while all departments were using the cash based goverment accounting system, it has been applied the accrual based goverment accounting as well. Systems conducted together and has been establish new accounting system. In 2006, the entry of the Public Financial Management and Control Law no:5018, the financial site with all the materials have changed, financial transparency and accountability can be provided and state accounting rules in the buniformity and common standards were created.

BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 7
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 7

LINK_STATS