Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Soğuk Savaş Sonrasında Değişen Konjonktürde Rusya Federasyonu - Avrupa Birliği İlişkileri ve Türkiye'ye Yansımaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Relations Between Russian Federation and European Union and Reflections on Turkey in the Changing Context After the Cold War

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 21-01-2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Boğaz, Serhan (Preparer), Turhan Hurmi , Bahar (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/370/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
55055 - 55056 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/370/392327.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1970


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu - Avrupa Birliği İlişkilkeri, Türkiye - Rusya Federasyonu İlişkileri, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Russian Federation, European Union, Russian Federation - European Union Relations, Turkey - Russian Federation Relations, Turkey - European Union Relations
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Rusya Soğuk Savaşın ardından Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bir süre kaos içine girmiştir. Ancak daha sonra zengin enerji kaynaklarının da verdiği güçle ekonomisini yeniden toparlayarak dünyada söz sahibi olmuş ve Çin gibi ülkelerle ittiklar kurmuştur. Rusya böylece dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok kutupluluğu savunmaya çalışmaktadır. Avrupa Birliğinin ise devamlı gelişen bir oluşum olarak Rusya Federasyonu ile yakın ilişkileri vardır. Özellikle AB'nin enerji bağımlılığı nedeniyle bu ilişkilerde zaman zaman sorun yaşanmaktadır. Bu ilişkiler, hem Rusya ile aynı coğrafyada bulunan hem de yıllardırAB üyesi olmak için bekleyen Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir.----------Russia went into a period of chaos with the collapse of the Soviet Union after the Cold War. However, also with the strenght achieved by the rich energy sources, it revived its economy and gained power creating alliances with countries like Chine. In this way, Russia struggles to advocate multi-polarity in the world against the United States of America. As an ever-evolving formation, European Union has close ties with the Russian Federation. These relations are sometimes problematic, especially concerning EU's energy dependence. These relations affect Turkey, which on one hand is located in the same geographic are with Russia and on the other hand has been waiting for years to become an EU member.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC Soğuk Savaş Sonrası Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği;Soğuk Savaş Sonrası Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği İlişkileri;Rusya Federasyonu - Avrupa Birliği İlişkilerinin Türkiye'ye Yansımaları
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 7
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 7

LINK_STATS