Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Use Of History And Fantasy In Jeanette Winterson's The Passion And Sexing The Cherry

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Jeanette Winterson'ın Tutku ve Vişnenin Cinsiyeti Adlı Romanlarında Tarih ve Fantezi Kullanımı

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: English, LANGUAGE AND LITERATURE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Usman, Gökçen (Preparer), Batum Menteşe, Oya (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/365/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
55049 - 55050 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/365/392122.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1970


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Historiographic Metafiction, Postmodern Fantasy, Magic Realism, Postmodern Novel, Patriarchy, Tarihsel Üstkurmaca, Postmodern Fantazi, Büyülü Gerçekçilik, Postmodern Roman, Ataerkillik
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT The purpose of this thesis is to analyze Jeanette Winterson's The Passion and Sexing the Cherry in terms of the uses of history and fantasy which will lead to a discussion of historiographic metafiction and magic realism witihn the framework of postmodern literature. This study demonstrates that the writer uses these postmodern ways of writing as meansof subverting traditional patriarchal value structures. In the introduction chapter, information concerning socio-cultural and historical background of postmodernism, postmodern literature which includes postmodern literary techniques of historiographic metafiction and magic realism, the concepts of sex, gender, and gender roles and the literary biography and works of Jeanette Winterson has been given in great detail. Throughout the analysis in the body chapter, the aim was to prove with evidences from the texts that through the characters in both novels, Winterson blurs the line between femininity and masculinity; thus, subverts traditional gender roles which are assigned by patriarchy. Furthermore, through the settings and characters which are both historical and fantastic and by using unusual elements, Winterson transgresses the boundaries of fact and fantasy and rejects traditions, laws, institutions, norms, beliefs, and traditional rules which are established by the patriarchal society. As a result, by providing alternative realities and histories, she gives voice to women who are the silenced group in the society; thus stands against patriarchal domination and oppression over women.----------Bu tezin amacı Jeanette Winterson'ın Tutku ve Vişnenin Cinsiyeti aslı romanlarını postmodern edebiyat çerçevesinde tarihsel üstkurmaca ve büyülü gerçekçilik tartışmalarına yol açacak olan tarih ve fantezi kullanımı bakımından incelemektedir. Bu çalışma yazarın söz konusu postmodern yazım tekniklerini ataerkil değerleri çarpıtmak için kullandığını göstermektedir. Giriş bölümünde postmodernizmin sosyo-kültürel ve tarihsel geçmişi, tarihsel üstkurmaca, büyülü gerçekçilik, cinsiyet ve cinsiyet rolleri kavramları, Jeanette Winterson'ın edebi biyografisi ve eserlerine ilişkin detaylı bilgi verilmiştir. Gelişme bölümündeki incelemelerle amaçlanan Winterson'ın her iki romanındaki karakter aracılığıyla kadınlık ve erkeklik arasındaki ayrımı bulanıklaştırdığını, böylece ataerkilliğin belirlediği geleneksel cinsiyet rollerini çarpıttığını metinlerden seçilen ifadelerle ispatlamaktadır. Ayrıca Winterson hem tarihi hem de fantastik ortam ve karakterler yoluyla ve olağandışı unsurlarla gerçek vefantezi sınırlarını aşmakta, ayrıca ataerkil toplumun belirliği gelenek, kanun, kurum, norm, inanç ve geleneksel kuralları reddetmektedir. Sonuç olarak alternatif gerçeklikler ve tarihler sunarak, Winterson toplumdaki susturulmuş grup olan kadınların sesini duyurmakta, böylece kadınlar üzerindeki ataerkil hakimiyet ve baskıya karşı durmaktadır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC Introduction; Analysis Of The Use Of History And Fantasy In The Passion; Analysis Of The Use Of History And Fantasy In Sexing The Cherry
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 404
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 404

LINK_STATS