Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeni Bir Pazarlama Anlayışı: Gerilla Pazarlama

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Contemporary Of Marketin For Small And Medium-Sized Enterprises: Guerilla Marketing

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Commerce,

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Arpacı, Tamer (Thesis Advisor), Uysal, Sefa (Preparer),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/357/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
55073 - 55074 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/357/392862.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1970


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerPazarlamaGerilla PazarlamaSmall and Medium-Sized EnterprisesMarketingGuerrilla Marketing
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Gerilla pazarlama, kullandığı sıra dışı yöntemlerle müşterilerinin yaşam alanına girerek düşük pazarlama yatırımlarıyl hedef kitlenin dikkatini çekmeyi başaran bir stratejiler bütününü ifade eder. Gerilla pazarlama uygulamaları, müşteriyi etkileyebilmek amaçlı, rakibin kolaylıkla taklit edemeyeceği işletmenin yaratıcı, şaşırtıcı bütünleşik pazarlama iletişimi stratejileri üzerine kurulmaktadır. Gerilla pazarlama stratejileriyle işletme, müşteri zihninde yakalamak istediği pazar konumu itibariyle, beklenmedik metotlarla hedef kitlenin tutumlarını değiştirmeye çalışmaktadır. Gerilla pazarlaması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için günümüzün artan rekabet ortamında güçlerini artırabilmek için kullanabilecekleri önemli bir pazarlama tekniğidir. Gerilla pazarlamasında hedef, piyasaya yakın, dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır.Bu tez çalışmasında gerilla pazarlama kavramı tartışılmaya çalışılacak, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gerilla pazarlama uygulamalarının etkinliği anket yöntemiyle tespit edilmeye çalışılacaktır.----------Guerrilla marketing can be defined as the set of strategies which aims to attract the attention of target customers by penetrating their living areas with minimal marketing costs. Guerrilla marketing is based on unique, creative, dynamic and astonishing strategies. These unusual practices aim to persuade customers via integrated marketing communications. Through performing the principles of guerilla marketing, the enterprises will get the chance to manipulate the attitudes of their target sutomers and increase their comparative advantage at he competitive trading environment. In this study, the concept of guerilla marketing will be discussed and its efficiency on small and medium-sized enterprises will be tested via survey method.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,Genel Olarak Pazarlama ve Modern Pazarlama Stratejileri,Bütünleşik Pazarlama Yaklaşımı Açısından Gerilla Pazarlama,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Girişimcilerin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması,Bulgular ve Yorumlar
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS