Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sivil İtaatsizlik, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partiler

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 21-01-2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Submitted

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Political institutions and public administration,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Şahbenderoğlu, Vural (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 21-02-2011


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS İtaatsizlik, Özgürlük, Cumhuriyet, Siyasi parti, Sivil Toplum KuruluşuDisobediance, Freedom, Republic, Political Partie, Nongovernmental Organization
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Montesquieu, “Herkesin suskun olduğu bir cumhuriyette, özgürlüğün varlığı tartışılır” demiştir. Cumhuriyet, yönetenleri siyasal bakımdan halka karşı “sorumlu” duruma getirir ve yönetilenleri kul olmaktan çıkarıp yurttaş konumuna yüceltir. Sivil itaatsizlik yasadışı olsa da meşru bir eylemdir. Zira temelinde haksız ya da hukuksuz bir uygulamaya karşı çıkma arzusu vardır. Bu arzu sivil itaatsizliği meşru kılmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin ise halkı bilgilendirme ve uyarma görevleri vardır. Bu görevin yerine getirilmesi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının en temel varoluş nedenlerindendir.----------“Existance of freedom is debated where everyone keep silent” says Montesquieu. Republic holds governors responsible for public and makes the people an equal citizen instead of being slave. The civil disobediance should be accapted to be a legitimate activity even it is thought to be an outrage because it aims at challenging to an unfair implementations. The political parties and nongovernmental organisations, the indespensible isnstitutions of democracy, have missions to inform and give warning to the public. These missions are the basic reason of their existance.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 930
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 930

LINK_STATS