Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ticari Kredi Talebi Değerlendirme Sırasında Bankalar Tarafından Yapılan Mali Analiz Çalışmaları ve Bilanço Aktarma - Arındırma Politikaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Financial Analysis and Financial Statement Correctional Adjustment Procedures (A.K.A. Relocation - Elimination) Applied by Financial Instutions when Evaluating Commercial Credit Applications

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Acer, Ali (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bayırlı, Rıdvan (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/313/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
49798-49799 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/313/370908.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Çeşitli nedenlerle kredi ihtiyacı olan işletmeler, bankalar tarafından belirli bir

kredi analizi sürecinin ardından kredi kullanmaktadır. Bankalarda ticari kredi

değerleme uygulamalarının en önemli süreçlerinden biri, kredi talep eden firmalar

için yapılan mali analiz ve istihbarat çalışmalarıdır. Mali analiz ve istihbarat; kredi

talebinde bulunan firmanın karakteri, kapasitesi, likiditesi, mali durumu, kârlılığı,

borç ödeme gücü ve sektörel faaliyetleri hakkında edinilen bilgiler aracılığı ile

firmanın kredibil olup olmadığını tespit etmek için yapılan çalışmaların tamamıdır.

Bankalar firmaları kredilendirirken; güvence, likidite ve kârlılık temel prensiplerine

göre hareket etmekte ve bu prensipler doğrultusunda kredinin geri ödeme koşulları,

miktarı, vadesi, teminat yapısı ve fiyatlama konularında müşteri ihtiyaçlarının doğru

tespit edilmesi gerekmektedir. Bankalar bu tür uygulamalarla olası risklerin

hafifletilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle kredilendirme sürecinde önemli bir yer

tutan mali analiz çalışmaları için mali tabloların gerçeği yansıtması son derece

önemlidir. Çalışmada bankalar tarafından yapılan mali analiz çalışmaları ve mali

tablolarda yapılan aktarma-arındırma işlemleri grup firması olarak tasarlanan 2

işletme esas alınarak yapılmıştır. Mali Tablolar üzerinde yapılan aktarma-arındırma

işlemlerinin oran (rasyo) analizi ve mali yorumlar üzerindeki etkisi anlatılmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 10
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 10

LINK_STATS