Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Orta Doğu'da İslamın Siyasallaşması ve Demokrasi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Politicizing of the Islam and Democracy in the Middle East

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Okur, Ayşe Işıl (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Cafer, Ferid (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1. Orta Doğu

2. Demokrasi

3.Din

4.Jeopolitik Önem

5.Coğrafi Konum

-----

1.The Middle East

2.Democracy

3.Religion

4.Geopolitical Importance

5.Geographical Position


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Coğrafi konumu ve siyasi kimliği ile Orta Doğu, tarih boyunca savaşların,çatışmaların, dinlerin, petrolün ve zenginliğin merkezi olmuştur. Bölge, jeopolitik ve jeostratejik öneminden dolayı güçlü ülkelerin yayılmacı politikalarına hedef olmuştur.Dünyada yaşanan değişmeler ve gelişmeler, bölgeyi etkisi altına almıştır. Orta Doğu,tarih içerisinde demokratikleşme için bazı fırsatlar elde etmiştir. Ancak bölgede varlığını sürdüren otoriter rejimler, yaşanan sosyo-ekonomik sıkıntılar bu fırsatların değerlendirilememesine neden olmuştur. Bölge ülkeleri yaşadıkları sorunlardan çoğu zaman güçlü devletleri sorumlu tutmuştur. Orta Doğu’da belirledikleri amaçlara ulaşmak isteyen kesimler, dini, ideolojik bir faktör olarak göstermişlerdir. Yaşanan kargaşalar, işgal altındaki toplumların isyanları, hem bölgede hem de uluslararası arenada ses getirmiştir.Bölgede yaşanan gerginlikleri lehine çevirmek isteyen gruplar, zaman içerisinde dini politize etmeye başlamıştır. Dinin çıkarlara göre yorumlanması, bu olgunun radikalleşmesine zemin hazırlamıştır.----

The Middle East, with its geographical position and political identity, had been the center of wars, conflicts, religions, petroleum and richness throughout history. This area had been a target to the expansionist policies of the powerful countries in view of its geopolitical and geostrategic importance. Changes and developments of the world penetrated into this area. The Middle East, throughout history, has got some opportunities for democratization, but these opportunities could not been evaluated because of authoritative regimes and socioeconomic problems still available in the area.Countries of this area usually kept responsible the powerful countries from the problems they had been suffering. Some sectors, which are in desire to reach their certain targets, showed the religion as an ideological factor. Suffered disputes,authoritative quarrels, riots of the communities under occupation resounded both inthe region and international arena. Some groups that want to benefit from the tensionwhich was suffered in the region started for politicizing of the religion. Interpretingof the religion in line with the interests prepared a ground for radicalization of thisfact.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 58
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 58

LINK_STATS