Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Belçika’ya Türkiyeden Göç Etmiş Olan Türkler ile Belçikalılar Arasındaki Kültürel Uyumuna KEsitsel Bir Bakış: Anvers ve Mol Örneklemelesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: A Profile Glance At The Question Of Cultural Harmony Between Turkish People Who Emigrated From Turkey To Belgium And Belgium People; Sampling Of Antwerp And Mol

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 30-06-2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Keser, Ulvi (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü e-bülten BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 30-06-2010 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 19


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Kültürel bütünleşme, genel olarak bir toplumun sahip olduğu inançlar, değer yargıları, örf ve âdetler gibi manevi değerlerdeki müştereklik olarak ifade edilebilir. Öte yandan kültürel bütünleşme, bir toplumun sahip olduğu bütün kültür unsurları arasında tam uyumlu bir durum olarak düşünülmemelidir. Kabul edilebilir ve hoş görülebilir bir ölçüde maddi ve manevi kültür unsurları arasında uyumsuzluk olabilir. Burada asıl önemli olan husus, kültürel bütünleşme özellikleri gösteren yapının korunmasıdır. Ancak bir toplumun temel hedefi, kültür unsurları arasında uyum içinde ilerleme olmalıdır. Aksi halde, meydana gelen boşluğun çeşitli buhranlara yol açması kaçınılmazdır.