Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye'den Geçen ve Geçmesi Planlanan Enerji Yolları ve Bu Enerji Yollarının Türk Dış Politikasına Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Türkiye'den Geçen ve Geçmesi Planlanan Enerji Yolları ve Bu Enerji Yollarının Türk Dış Politikasına Etkileri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2013

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Commercial geography. Economic geography, Commerce, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Korkmazgöz, İhsan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Başak, Cengiz (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDSBROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

 

Sanayileşmenin artmasına bağlı olarak, 20

. yüzyılda olduğu gibi, 21. yüzyılda da

dünyanın gelişmiş ekonomilerinin en büyük itici gücünün enerji kaynakları olacağı

kesindir. Teknolojik gelişmelerin ışığında, insanoğlunun ihtiyaç önceliklerinin

değişerek daha üst seviyelere çıkması, bizleri bu enerji kaynaklarına bir nevi bağımlı

duruma getirmiştir. Bu bağlamda, günümüzde enerji elde etmek amacıyla kullanılan

kaynaklar arasında petrol ve doğalgazın tüketim açısından diğerlerinden daha

öncelikli bir konuma yükseldiği görülmektedir.

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetleri,

varola

n zenginlikleriyle birlikte bağımsızlıklarını kazanmışlar ve yenidünya

sisteminin güç mücadelesine sahne olmuşlardır. Bu güç mücadeleleri içinde Hazar

Bölgesi, içerdiği petrol zenginlikleri açısından 21. yüzyılın enerji üretiminin odak

noktası olarak görül

mektedir.

Hazar Bölgesi petrol ve doğalgazının uluslararası piyasaya taşınması için

yapılacak boru hatları güzergâhları bağlamında verilmekte olan mücadelenin özünde

bölgedeki kaynakların geliştirilmesi ve 21. yüzyılda Batı’nın körfez petrolüne

bağımlılığının azaltılması yatmaktadır. Ayrıca, ikmal güvenliğini sağlamada

Avrasya’daki enerji kaynakları üzerinde Rusya’nın tekelini kırma da yer almaktadır.

Çok farklı rotaların öngörüldüğü stratejiler arasında Batı için esas olan enerji

güvenliği, ABD açısından çoklu boru hatları, şirketler için ise güvenli geçiş

noktalarının tercih edilmesi iken; Rusya için Sovyetler Birliği dönemi enerji nakil

hatlarının revize edilmesiyle birlikte tekrar kullanıma sokulması şeklindedir.

Hazar Bölgesinde en önemli kültüre

l etki ve siyasi güç sahibi ülke Türkiye’dir.

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile olan kültürel ve ekonomik ilişkilerini geliştirmenin

kendisine getireceği yararların farkındadır. Bölgedeki kritik gelişmeleri yakından

izleme, akılcı çözümler üretme, jeopolitik gücünü yerinde ve zamanında kullanma,

orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturma gibi beceriler geliştirip, uygulayabilen

bir

Türkiye’nin etkinliğini Hazar Havzası ülkeleri başta olmak üzere diğer çevre

ülkelerinin de yararına olacak şekilde artırması kaçınılmazdır.----

It is certain that the most driving power of the developed economies of the world

in 21 st century will be energy just as it was in the 20th century depending on

increase of industry. Change of priorities of mankind to the highest level under the

light of the technological developments, has led us to be dependent on energy today

somehow. In this context, it is observed that petroleum and natural gas have

advanced to a higher priority when compared to other resources used to generate

power in terms of consumption.

After the collapse of the Soviet Union, the Caucasian and Central Asian countries,

with their abundant resources, have gained their independences and experienced the

power struggle of the new world order. Among these power struggles, the Caspian

Region, with its abundant oil riches, looks like the focal point for energy production

in 21 st century.

The essence of the struggle on the subject of the route of the pipelines that will

carry the Caspian oil and natural gas is the development of the resources of the

region and the effort to lessen the West’s dependence on the Gulf oil. Furthermore,

the purpose of breaking Russia’s monopoly on the Eurasian energy sources, in order

to acquire supply security, is another essential reason for this struggle.

Among many strategies that foresee many different routes, the different

underlining principles are; energy security for the West, multiple pipelines for the

US, secure transition points for the companies. Where as for Russia, the principle is

to revise the pipelines of the Soviet Union for reuse.

Turkey is the country with the biggest cultural influence and political power in the

region. Turkey is aware of the possible benefits she will gain by improving her

cultural and economical relations with other Turkish Republics. It is inevitable that

Turkey, that can develop and practice capacities like; keeping a close eye on the

critical developments in the region, generating smart solutions, using her geopolitical

power at the right time and place and developing mid-term and long-term strategies,

will increase her effectiveness for the advantage of the countries in the region,

particulary for the Caspian countries.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 7
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 7

LINK_STATS