Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İşletmelerde Yöneticilerin Karar Verme Süreci ve Bu Süreçte Bilişim Sistemlerinin Kullanımı : Ankara İli Örneği

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: İşletmelerde Yöneticilerin Karar Verme Süreci ve Bu Süreçte Bilişim Sistemlerinin Kullanımı : Ankara İli Örneği

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2010

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Commerce,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Koçoğlu, Ercan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tan, Ayhan (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/271/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
45803-45795-45796 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/271/ercan_k.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2012


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Karar Verme. Bili

şim Sistemleri, Yönelim Bilgi Sistemleri, İşletme, Ankara.----Decision Making, Information System, Management Information System, Business, Ankara.

 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
Karar verme, çe
şitli seçenekler arasında seçim yapma durumunda olan kişileri ve kararın sonuçlarının etkilediği herkesi ilgilendiren bir süreçtir. Yöneticilikte ise karar verme, organizasyonların etkinliği ve verimliliğini etkilediği için oldukça önemlidir. Günümüz işletmeleri karar verme süreçlerinde faaliyetlerini etkileyecek çok çeşitli değişken ve parametreleri göz önüne almak zorundadırlar. Yaşadığımız zamanda bazen bir yöneticinin sadece kendi bilgi ve tecrübelerine göre karar vermesi işletmeleri geri dönülmez zararlara uğratabilir. Yöneticilerin rasyonel kararlar verebilmesi ancak onların doğru ve sağlam temeller üzerine oturtulmuş, doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmasıyla özdeştir. Bilgi, hızla değişen küresel rekabet ortamında en önemli stratejik silah konumundadır.----

Decision making is a process which is of concern to everybody who

are entitled to make selections and the persons who are affected by the

results of this decision. Decision making in administration is of great

importance as it is associated with the efficiency and productivity of the

organizations.The modern companies should take many variables and

parameters into consideration which affect the activities in their decision

making process. In our modern age, that an administrator sometimes makes

decisions by only considering his own knowledge and experience may lead

the companies to an irrevocable loss. In order for the administrators to make

rational decisions, it is compulsory for the administrators to have accurate

and reliable knowledge that is expected to be based upon right and valid

framework. Knowledge is the most significant strategic arm in this rapidly

changing and universal competition environment.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION

 


BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 1
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 1

LINK_STATS