Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Coparasion of mechanical properties of boron medified active belite cement and ordinary portlandcement concrete

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Bor katılmış aktif belirli çimento ve portland çimento betonlarının mekanik özelliklerinin kıyaslanması

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Apaydın, Berksan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Yeşilmen, Seda (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/268/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
48201-48202 http://acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/268/379.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Atılım Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE:


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Betonun ana bileşenlerinden biri çimentodur. Kullanılan çimento türü betonun mukavemeti, dayanımı ve dayanımından kaynaklı diğer özelliklerini etkilemektedi.r Yeni bir çimento türü olan bor katılmış aktif belirli (BAB) çimento üzerinde ticari olarak kullanmak amaçlı araştırmalar. sürmektedir.
Cement is one of the main ingredients of concrete. Strength, durability, and durability originated properties of concrete is directly affected by the type of cement used. Use of a new type of cement, named as Boron Modified Active Belite (BAB),is currently being investigated. In this thesis, performances of aged BAB cement concrete and widely used Ordinary Portland Cement (OPC) concrete were compared.A series of laboratory experiments were carried out in Civil Engineering Department rsity and State Hydraulic Works-Technical Research and Quality Control Department -TAKK). Results indicated that, mechanical behavior of aged BAB and OPC cements are comparable to each other. On the other hand, use of BAB cement provided significantly lower, water penetration depth and porosity, thus enhanced durability
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 20
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 20

LINK_STATS