Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kobi’lerde Kriz Yönetimi Süreci: Örnek Bir Uygulama

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 04-09-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_PUBLICATIONS: Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Duran, Yusuf (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Yanık, Zeki (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

KOBİ’ler, kriz, kriz yönetimi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Küreselleşen dünyada ve her geçen gün zorlaşan ekonomi de işletmelerin krizi atlatabilmeleri ve yeniden ayakta durabilmeleri git gide zorlaşmaktadır. Bu çalışma KOBİ’lerin kriz karşısında neler yapabileceği ve krizi nasıl başarıyla atlatabileceklerine dair ışık tutmak için yapılmıştır.  
 Çalışmanın birinci bölümünde KOBİ’lerin Türkiye’de ve dünya da tanımları geniş bir çerçeve ile incelenip KOBİ’lerin önemi, özellik ve işlevleri; sahip oldukları avantaj ve dezavantajları hakkında geniş bir çerçeve çizilmiştir.
 İkinci bölümünde KOBİ’lerde kriz kavramı, detayları ile ele alınmış, krize neden olan faktörler incelenmiş, krizin şiddeti ve süreci hakkında bilgiler aktarılmıştır.
 Üçüncü bölümde kriz yönetimi üzerinde durularak kriz karşısında neler yapabileceği, hangi yöntemleri kullanabileceği üzerinde durulmuş ve sürecin işleyişi anlatılmıştır.
 Dördüncü bölümde ise tüm bu bilgiler ışığında KOBİ’lerde kriz yönetimine örnek olarak bir firma incelenecek ve örnek uygulama ile ilgili sonuçlar ortaya konulacaktır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 26
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 26

LINK_STATS