Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Turizminde Aracı Kurumların Rolü

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 04-09-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Emre, Sinan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Sağlık Turizmi, Sağlık, Türkiye


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Sağlık turizmi, bireyin sağlığına kavuşmak için yaşadığı merkezden başka bir merkeze tedavi amacıyla gitmesidir. Sağlık turizmi, bir ucu doğal kaynaklara, diğer ucu beşeri ve mali kaynaklara dayanan önemli bir turizm koludur. Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesi ve genel turizmin gelişmesine yapacağı katkılar bu kaynakların planlanmasına bağlıdır. Turizm sektörünün önemli bir bileşeni olmasının yanında bölgesel bir kalkınma aracı olan sağlık turizmi, Türkiye’de 2010 yılından beri giderek artmıştır. Türkiye’de hem sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek, hem sağlık turizmi pazarından pay almak hem de turizm ürünü çeşitlendirmek adına sağlık turizmine yönelik faaliyetleri devlet teşviki ile desteklenmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizminde aracı kurumların rolünü açıklamaktır. Çalışmanın evreni Bursa ili sınırları içindeki sağlık turizmi veren hastaneler ve aracı kurumlar oluşturmaktadır. Örneklem örneklemi, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 200 hastane yöneticisi/idareciler ve 222 aracı kurum çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama kaynağı olarak anket yönteminden faydalanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular kaynak taraması ve uzmanların görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre ise; Sağlık turizmi alanında çalışmakta olan kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve belgelendirilmesi sağlanmalıdır. Sağlık turizm aracılarının seyahat düzenlemeleri hastanın evden çıkışından tekrar evine dönüşüne kadar geçen tüm süreçleri kapsamalıdır. Mevcut termal kaynaklar iyi değerlendirilmeli, sağlık kuruluşları mutlaka modern tesislere kavuşturularak, profesyonel aracı işletmeciler ile çalışılmalıdır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 15
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 15

LINK_STATS