Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

E-Ticaret ve E-Ticarete İlişkin Yasal Düzenlemeler, Muhasebeleştirilmesi ve TFRS 15 Kapsamında İncelenmesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 29-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public finance,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Otuzoğlu, Cengiz (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Yanık, Zeki (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Elektronik Ticaret, Muhasebe, Vergi, Muhasebe Standartları


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

İçinde bulunduğumuz son yüzyılda yoğun olarak yaşanan teknolojik gelişmelerberaberinde yeni ihtiyaçlar ve hizmetler ortaya çıkarmıştır. Değişen şartlara bağlıolarak ortaya çıkan bu gelişmelerden biri de E-Ticaret olgusudur. Her yerdenalışveriş yapabilme imkanı sağlayan elektronik ticaret, boş zamana duyulan ihtiyacınarttığı günümüzde insanoğlunu önemli bir yükten kurtarmaktadır.Bunun yanında kapsamı, ürün ve sektör çeşitliliği hızlı bir şekilde değişim vedönüşüm geçiren teknolojik yapıyla koşut olarak gelişen bu sektörde, vergi vemuhasebe işlemlerini kapsayan yasal mevzuat ile ilgili olarak sıkıntılar dayaşanabilmektedir. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için son yıllarda Türkiye’de bir takımhukuki ve mali anlamda yasal düzenlemeler yapılmıştır.Bu çalışmamızın kapsamında, E-Ticaretin tanımı, kapsamı, Dünya ve Türkiyeözelindeki örneklerinden ve muhasebeleştirme, kayıt nizamı ve hukuki mevzuatlailgili olarak yapılan son düzenlemelerden bahsedilerek bunların uygulamadakiörnekleri ve bunlarla ilgili çözüm önerileri yer alacaktır


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 27
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 27

LINK_STATS