Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kalite Yönetim Sistemlerinin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Eğitim Sektöründe Devlet Okulu Ve Özel Okul Karşılaştırması Üzerine Bir Uygulama

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 15-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Mutlu, Şükriye Burcu (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Toplam kalite yönetimi, kalite yönetimi ile iş tatmini ilişkisi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışma, kalite yönetim sistemlerinin çalışanların iş tatmini üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla, Ankara ilinde biri devlet diğeri özel olmak üzere iki okulda anket çalışması yapılmıştır. Bu okullarda görev yapan toplam 211 öğretmen ve yöneticiye kalite algısı ve iş tatmin düzeylerini ölçmeye yönelik soruların bulunduğu anket formu dağıtılmıştır. Toplam 25 sorudan oluşan anket çalışması sonrasında elde edilen veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem T-testi, Anova analizi yapılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, görev gibi demografik sorulara verdiği yanıtlardan iki okul arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 51
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 51

LINK_STATS