Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Finansal Kiralama İşlemlerinin Türkiye Finansal Raporlama Standardı 16 Ve Vergi Usul Kanunu Açısından İncelenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 14-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Finance,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Çetin, Gökçe (Author), Yanık, Zeki (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

1- Finansal Kiralama, 2- TFRS 16, 3-Kiralama İşlemleri


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Globalleşme ile birlikte, işletmelerin diğer işletmelerle rekabet edebilmesi verekabet gücünü artırmaları için gerçekleşen yenilikleri takip etmeleri ve bu yeniliklereuyum sağlamaları gerekmektedir. İşletmeler teknolojiye uyum sağlamak ve büyümekiçin yeni yatırımlara ihtiyaç duyarlar. Fakat işletmeler bu yatırımın finansmanını herzaman işletmenin öz kaynakları ile karşılayamazlar. Bu sebeple işletmeler finansmanihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatif bir yöntem olan finansal kiralamayöntemini tercih ederler. Bu durumda finansal kiralama ülke ekonomisi açısındanönemli bir noktadadır.Ülkemizde finansal kiralama,3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile yasal birgüvence altındadır. Vergi Usul Kanunu’nda yapılan yasal düzenlemeler ile de Uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlamıştır.Çalışmamızın amacı, kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin birörnekle TFRS 16 ve VUK açısından muhasebe uygulamaları arasındaki farklılıklarıortaya koymaktır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 18
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 18

LINK_STATS