Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Dünyada/Türkiye’de Merkez Sol Görüş ve Ülkemizdeki Başarısızlık Nedenleri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 06-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: POLITICAL SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Kara, Mahmut (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ülker, Halil İbrahim (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Merkez sol, Sosyal Demokrasi, Merkez Çevre Teorisi, SiyasiParti, İdeoloji


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Merkez sol hareketler, Türkiye siyasetindeki ana damar siyasal akımlardan biriolmuştur. Uzun zamandır siyasi hayatta olmalarına rağmen istisnai birkaç dönem hariçiktidar olamadıkları görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ana damar siyasiakımlardan olmasına rağmen merkez sol hareketlerin neden iktidar olamadığı sorusutezin ana sorunsalı olarak ele alınmış ve merkez-çevre kuramı bağlamında yapılanliteratür taraması ve alan araştırması çalışmaları ekseninde bu soruya yanıt aranmıştır.Bu noktada ideoloji kavramı, siyasal hayatı etkileyen ana ideolojiler, merkez solundayandığı ideolojik temel olarak sosyal demokrasi ideolojisi, sosyal demokrasinintarihi ve fikirsel temelleri, Türkiye’de merkez sol hareketlerin ideolojik ve tarihseltemelleri, dünya genelinde merkez sol hareketler ve siyasal başarı durumu ele alınaraktezin ana sorusunu cevaplamak için fikirsel ve teorik arka plan oluşturulmuş vesonrasında Türkiye’deki merkez sol hareketler ilk ortaya çıktığı dönemlerden itibarenele alınarak hangi unsurların ve nedenlerin merkez sol hareketlerin iktidar olupolamadıklarını belirlemede etkili oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamdamerkez sol hareketlerin, merkez-çevre teorisi ekseninde Kemalist merkezinkontrolünden çıkamaması, halk ile gerekli yakınlaşmayı kuramaması, liderliksorunları, ideolojik sorunlar, laiklik ve din ilişkisi karsıdaki konumu nedenleriyleiktidar olamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 54
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 54

LINK_STATS