Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısına İlişkin 663 Sayılı ve 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Sağlık Yöneticilerinin Görüşleri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 06-08-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Medicine and the state, Public aspects of medicine,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Topçu, Havva Gül (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,Hastane, Yönetici, Eskiye Dönüş


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışma, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile geçmişten günümüze kadar gerçekleşendeğişimin nedenlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Daha sonra Teşkilat Yapısındaki 663sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin öncesi ve sonrası karşılaştırılarak, 694 sayılıKanun Hükmünde Kararnamede ki Teşkilat yapısında gerçekleşen değişimleri görmekve Sağlık yöneticilerinin görüşlerini öğrenmeyi amaçlamıştır.Araştırmanın evrenini, Türkiye genelindeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı 100 yatak üzeriil merkezlerindeki hastanelerde çalışan sağlık yöneticileri oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemini 2017-2018 yıllarında çalışan 500 sağlık yöneticisi ile yüzyüze görüşmeler yapılarak ve online sistemden e-mail gönderilerek anket çalışmasıyapılmıştır. Veriler için 10 değişkenli demografik özellikler ölçeği ve 26 faktördenoluşan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Bütün veriler SPSS 15.0 Programı kullanılarakanaliz edilmiştir. Analiz değerlendirmede t-testi, ANOVA testi ve Scheffe post hoctesti kullanılmıştır.Analiz sonucunda profesyonel sağlık yöneticileri istihdam edildikleri dikey ve yatayyönlü yönetsel değişiklikler ile karar verme yetkisinin hızlı olduğu, itibarlarının vehizmet verimliliğin artığını düşünmektedirler. Kısaca, sağlık yöneticilerinin 663 sayılıkanun hükmünde kararnameden vazgeçilmesinin daha uygun olduğunu, 694 sayılıkanun hükmünde kararnamenin yöneticilerin itibarlarını, motivasyonlarını ve hizmetverimliliğini artırdığı görülmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 784
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 783

LINK_STATS