Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de Engelli Farkındalığı ve Engelli Bireylerin Adalete Web Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 18-06-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: No File

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY, LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Şengül, Gökhan (Author), Songur, Damla Gülseren (Author), Şimşek, A. Aslı (Author), Ertürk, Korhan Levent (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Bilgi Dünyası BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2014 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 15 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 275-295


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
BROWSE_DETAIL_NO_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Engellilik, Engelli bireyler, Erişilebilirlik, Adalet, Sosyal Hizmet


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Fiziksel veya zihinsel nedenlerle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireylertoplumun bir grubunu oluşturmaktadır. türkiye’de bu bireyler ve/veya çevreleri toplumdadoğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüzdeeğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik gibi alanlarda bu durum sıklıkla görülebilmektedir. Sözkonusu bireyler sorunlarıyla ilgilenilmesini ve çözüme kavuşturulmasını istemektedirler. Birülkenin gelişmişlik düzeyi anılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ile doğrudan ilişkilidir.Çalışmamız, bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı olan bireylerin ortak bir terimle ifadeedilmesi, engelli birey farkındalığının ortaya konulması ve bu bağlamda ilgili bazı web sitelerininbu bireyler açısından yeterliliğinin sorgulanmasına yöneliktir. Web sitelerinin olabildiğinceerişilebilir yapılması engelli kullanıcılara diğer bireyler ile eşit hakların sağlanmasına katkısağlayabilecek, bilgi ve iletişim kaynaklarını çeşitlendirebilecektir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

Tam metin erişimi için URL'ye tıklayınız.BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 2
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2437
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 4
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 4

LINK_STATS