Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 17-04-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: No File

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Bostan, Atila (Author), Karakaya, Murat (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: İzmir BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2013


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
BROWSE_DETAIL_NO_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

yazılım mühendisliği, yazılım , bitirme projesi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Yazılım mühendisliği eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak bitirme projesi dersi Türkiye’deki ilgili tüm programların müfredatlarında yer almaktadır. Lisans eğitim sürecinin son aşamasında çeşitli isimlerle yer alan ve öğrencilerin proje geliştirme süreçlerini grup içerisindeki çalışmalar ile tecrübe etmelerine olanak sağlayan bu ders, üniversiteler tarafından değişik şekillerde ele alınmakta ve yönetilmektedir. Yazılım mühendisliği lisans eğitimindeki diğer derslerden gerek işleniş ve gerekse beklentiler açısından farklı olan bu dersin verilme sürecinde çeşitli sorunlarla ve güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada; yazılım mühendisliği programlarında verilen bitirme projesi dersinin öğrenci bakış açısından irdelenmesi için bu dersi alan öğrencilere anket yapılmış, öğ- rencilerin yaşdıkları zorluklar ile karşılaştıkları sorunlar belirlenmiş ve dersin öğrenciler açısından daha etkin ve faydalı olması için alınabilecek tedbirler öneriler olarak çalışmanın sonunda sunulmuştur


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 51
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 51

LINK_STATS