Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Öğrenci Ders Devamının Sınavlarda Alınan Notlara Etkisi Üzerine Bir Durum Çalışması

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: No File

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: TECHNOLOGY,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Karakaya, Murat (Author), Bostan, Atila (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Mersin Üniversitesi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Eğitim Fakültesi Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Mersin BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 15-04-2016 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 12 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 211-222


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
BROWSE_DETAIL_NO_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Course-attendance, academic achievement, quizzes, homework


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

niversite eğitimde öğrencilerin derslere devam mecburiyetinin olup olmaması, okuldan okula değişebileceği gibi aynı okul içinde verilen dersler arasında da farklılıklar göstermektedir. Öğrencilerin derse devam etmesiyle, dönem sonucu elde ettiği ders başarısı arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmaların önemli bir bölümünde, dersteki başarı kriteri olarak dönem sonu başarı notu esas alınmış ve yapılan çalışmaların çoğunluğunda iki olgu arasında olumlu bir ilişki gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak da, çalışmaların sonuç bölümlerinde öğrencilerin derslere devam etmelerinin sağlanması ve devamlarının artırılması tavsiye edilmiştir. Ancak, çok az çalışmada bu tedbirin gerçek hayata nasıl geçirilebileceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Diğer taraftan bu önerilerin ders devamını veya başarıyı artırmakta etkisi genellikle ölçülmemiştir. Derse devam durumunun artırılması için önerilen yöntemlerin çoğu, idari tedbirlerle öğrencileri derse devam etmeye zorlamayı içermektedir. Halbuki, ders devamından beklenen faydanın sağlanabilmesi için; öğrencinin bir zorunluluktan ziyade, öğrenme sürecinin bir parçası olarak derse devam etmeye teşvik edilmesi önemlidir.

Bu çalışmada; ders devamı ile sınav notu arasındaki ilişki hem dönem sonu sınav notu hem de dönem içerisinde yapılan ara sınavlar dikkate alınarak incelenmiştir. Böylelikle öğrencinin devam durumu ile sınavlar arasında ilişkiyi gözlemlemek mümkün olmuştur. Ayrıca, ders işleme yönteminde yapılan bir değişikliğin, ders devamına ve öğrencinin notuna olan etkisi de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Böylelikle, derse devam ile alınan notlar arasındaki ilişki üzerinde ders işleme yönteminin etkisi de izlenebilmiştir. Bu yönleriyle makalede sunulan çalışma, yazımda var olan yayınlardan  farklılaşmaktadır. BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

Tam metin erişim için linke tıklayabilirsiniz


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 7
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 7

LINK_STATS