Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tanzimat Sonrası, Osmanlı Rumeli Vilâyetleri Hükümet Konaklarında İdeoloji ve Erk’in Mimari Temsili (1839-1922)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 22-02-2018

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: PhD

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Architecture, History, Architectural drawing and design, Special classes of buildings,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Konuk Halaçoğlu, Neval (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Lökçe, Sevgi (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Tanzimat İdeolojisi, Balkanlarda Osmanlı Mimarisi, Erk,Hükümet Konağı, Politik Mimarlık.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu tez, Tanzimat Fermanı sonrası Osmanlı Devleti’nin Rumeli Vilâyetmerkez-lerinde yeni bir anlayış olarak ortaya çıkan ve devletin kentsel mekâna enönemli müdahalesi olan hükümet konaklarını konu etmektedir. Kentsel mekânüzerindeki değişimin göstergesi olan hükümet konakları, Tanzimat’ın siyasi alandakireformları-nın bir uzantısıdır. Genellikle kent merkezinde mimarî özelliğiyle devletotoritesinin ve gücünün göstergesi konumunda kurulan hükümet konakları, siyasaliktidarın geleneksel yapıdan uzaklaşarak ideolojik alanda önemli bir değişikliğeuğradığını bu kamu yapılarıyla göstermiştir. 1864 Vilâyet Nizamnâmesi sonrasıhükümet konağı-nın, taşıdığı sembolik değer ve yerine getirdiği işlevler açısından da,devlet-toplum ilişkilerinin kentin görünümünü ve kentsel yaşamı nasıl değiştirdiğigörülmektedir.Tezin kapsamı Osmanlı dönemi (1839-1922) Rumeli vilâyet merkezlerindekiyönetimin erk ve ideolojisinin temsil mekânları olan hükümet konakları ile sınırlıdır.Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Yunanistan’ı içerenbölgede, incelenen döneme ait Rumeli vilâyet merkezlerinin sayısı on birdir. Bumerkezler; Bosna (Bosna-Hersek), Cezâir-i Bahr-ı Sefid (Kal’a-i Sultaniyye/Çanakkale,Midilli, Sakız, Rodos/Yunanistan), Edirne, Girit (Hanya, Kandiye/Yunanistan),İşkodra (Arnavutluk), Kosova (Priştine/Kosova, Üsküp/ Makedonya), Manastır (Makedonya),Prizren (Kosova), Selânik (Yunanistan), Tuna (Rusçuk/Bulgaristan) veYanya (Yunanistan)’dır.Tezde incelenen zaman diliminin özelliği, çağdaşlaşma arayışının getirdiğihızlı siyasi dönüşümlere sahne olmasıdır. Bu dönemde ilk defa olarak şehir plânlamasıylailgili kanun ve yönetmelikler, şehir tasarımı ve yeni üsluplarda inşa edilenhükümet konağı binalarıyla mimaride siyasi bir görünürlük amaçlanmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 34
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 34

LINK_STATS