Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda Aile İkamet İzni: Aile Hayatı Hakkı Mı? Aile Birleşimi Hakkı Mı?

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 29-06-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Elçin, Doğa (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2017 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 30 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 117-198


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Aile Hayatı Hakkı,Aile Birleşimi Hakkı, Aile İkamet İzni,Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Aile birleşimi, aile üyelerinin, başkabir ülkede hukuka uygun şekilde diğerbir deyişle düzenli bir şekilde yaşayan yada çalışmakta olan diğer aile üyelerinekatılmasıdır. Aile ikamet izni, yabancılarıntemel hak ve özgürlüklerinden biri olanaile hayatı hakkı ile ilgilidir. Aile hayatıhakkı pek çok uluslararası sözleşmededüzenlenmiştir. Aile birleşmi hakkı isegörece daha az sözleşmede açıkça yeralmaktadır. Aile ikamet izni Türk yabancılarhukukunda ilk kez Yabancılar ve UluslararasıKoruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bumakalede, Anayasal ilkeler, Türkiye’nintaraf olduğu uluslararası sözleşmeler veAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatıışığında Türk hukukunda aile ikamet iznineilişkin hükümler değerlendirilmiştir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 4
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2441
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 54
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 54

LINK_STATS