Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Devleti ve Hukuksal Kurumları Anlayabilmek İçin “Polis” Kavramını Yeniden Düşünmek: Neocleous’un “Polis Erkinin Eleştirel Teorisi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 29-06-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: SEVER, Çiğdem (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Çağımızda Toplum ve Hukuk Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

polis erki, mülkiyetin korunması, toplumsal düzen, Çiğdem Sever,


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACTBROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESFerdan Ergut, Modern Devlet ve Polis (Osmanlı’dan Cumhuriyete Toplumsal Denetimin Dİyalektiği), İletişim Yayınları, Ankara, 2004- Foucault, Michel, Özne ve İktidar (Seçme Yazılar 2), Ayrıntı Yayınları, Ankara, 2005.- Zeki Hafızoğulları, “İnsan Hakları, Polis Görevi ve Yetkisi”, AÜHFD resmi web sitesi. (Erişim tarihi: 12.05.2007)- Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2004- Keane, John, Sivil Toplum ve Devlet (Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar), Yedikıta Yayınları, Ankara, 2004.- Neocleous, Mark, Toplumsal Düzenin İnşası (Polis Erkinin Eleştirel Teorisi), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006.- Neocleous, Mark, Administering civil society : Towards a theory of state power, Macmillan Press ;St. Martin's Houndmills, Bas, 1996.- Marx, Karl, Yahudi Sorunu, Sol Yayınları, Ankara, 1997.- Marx, Karl, Kapital, C.1, Sol Yayınları, Ankara, 1997.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 17
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 17

LINK_STATS