Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kamu Hizmetlerinde Biçimsel Ölçütte Çözülme ve Anayasa’nın 128. Maddesinin I. Fıkrası

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 28-06-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: SEVER, Çiğdem (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ankara Barosu Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 20-03-2013 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2013/3 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 3


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

idare hukuku, kamu hizmeti, kamu görevlisi, Anayasanın 128. maddesi, Anayasa Mahkemesi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

İdare hukukunun temel kavramı sayılabilecek kamu hizmetlerinde önemli birdönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümün birinci görünümü kamu hizmetlerindedaralma yaşanması, ikincisi ise kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle ve özel hukuklagörülmeye başlanmasıdır. Bu bağlamda, hangi hizmetlerin kamu hizmeti olmaktançıkarılamayacağı ya da özel hukukla gördürülemeyeceği günümüzde kamu hizmetive hatta genel olarak kamu hukuku bakımından en önemli tartışmalardan biridir.Bu tartışmanın kilit noktası ise Anayasanın 128. Maddesinin birinci fıkrasıhükmü ve bu hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından yorumlanmasıdır. Genelidare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli vesürekli görevlerin kapsamının ne olduğu kamu hizmetlerinin biçimsel ölçütünü debelirlemektedir. Bu nedenle çalışmada maddenin anlamı ve Anayasa Mahkemesininkonuyla ilgili kararlarındaki yaklaşımı değerlendirilmiştir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 2
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2

LINK_STATS