Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Sektöründe Performansa Dayalı Ücretlendirme Sisteminin Değerlendirilmesi (Bursa Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Örneği)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 17-05-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Aydın, Erkan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bircan, İsmail (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Sağlık, Performans yönetimi, Performansa dayalı ek ödeme sistemi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen performansa dayalı ek ödeme sistemi uygulaması ile devlet hastanelerinde de performans yönetim sürecine geçilmiştir. Çalışmamızda Bursa ilindeki Bursa Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde uygulanmakta olan mevcut sistemden çalışanların memnuniyetleri, sistemi adil bulmaları, iş yükü düzeyleri ve sistemin performans ve motivasyonlarını etkileme düzeyleri ile performansa dayalı ek ödeme sistemi ile arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın amacı; Bursa ilindeki Bursa Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde uygulanan performansa dayalı ek ödeme sisteminin hastanede çalışanlar tarafından algılanma biçimleri ile performansa dayalı ek ödeme sistemi ile ilgili hazırlanan ifadelere verdikleri cevaplar arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir. Bu tespit ile mevcut performans değerlendirme sistemi ile ilgili hastanede çalışanların algıları tespit edilmeye çalışılmıştır.Çalışmada veri toplama kaynağı olarak anket yönteminden faydalanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular kaynak taraması ve uzmanların görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanılmaya çalışılmıştır. 511 kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.Araştırma sonucunda anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiş ayrıca çalışanların sistemden memnun olmadıkları, sistemi adil bulmadıkları, sistemin performans ve motivasyonlarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 9
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2482
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 46
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 46

LINK_STATS