Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İşletmelerde Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi; Ankara Mobilya Sektöründe Voga ve Adore Firmaları Örneği

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 06-04-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Management. Industrial management,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Göncü, Ebru (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bircan, İsmail (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

performans, performans değerlendirme yönetim sistemi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Küreselleşen, değişen, gelişen, iletişim ve etkileşim halindeki dünyamızın, etki ettiğien önemli alanlarından biri de insan kaynaklarıdır. Bu etkileşim, dolayısıyla insankaynaklarındaki yönetim şekillerine, işletmelerin içerisindeki performansdeğerlendirmelerinin gerekliliklerine yol açar. Performans değerlendirme de, geçmişverilerden yararlanılarak geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılacağı için, hemişletme yöneticileri hem de diğer çalışanlar açısından önem taşımaktadır.‘’İşletmelerde performans değerlendirme yönetim sistemi; Ankara mobilya sektöründeVoga ve Adore firmaları örneği’’ başlıklı çalışma da Mobilya sektöründe, performansdeğerlendirme süreçleri teoride ön görülen şekliyle yapılmakta mıdır? Ve bufaaliyetlerin kurum mensuplarının üzerindeki etkileri, bu konuya ilişkin tutumlarıaraştırılmıştır. Ankara mobilya sektöründe Voga ve Adore firmaları örneği üzerindengidilerek, Mobilya sektöründe kalite odaklı performans değerlendirme süreçleri;cinsiyete, yaşa, eğitime, mesleki deneyimine, iş konumuna göre farklı algılanmaktamıdır? Sorularının cevapları saptanmaya çalışılmış, bu kurumlarda anket çalışması,Likert ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS programı ile analizedilmiş ve sonuçlara yönelik yorumlarda bulunulmuştur. Çalışma sonuçlarından yolaçıkılarak kurum içerisinde performans değerlendirme sisteminin önemi ve çalışanmensuplara etkileri ilgili önerilerde bulunulmuştur.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 466
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 466

LINK_STATS