Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

1955-1974 Sürecinde Kıbrıs’ta İstihbarat Faaliyetleri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 05-04-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: International relations,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Seçmen, Abdulkadir (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Ünal, Hasan (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

EOKA, TMT, İstihbarat, Teknik İstihbarat


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu tez çalışmamda Kıbrıs adasında 1950 yılından itibaren artan huzursuzlukortamında birden fazla tarafın birbirleri arasında yaratılan güvensizlik ortamlarıkarşısında istihbarat faaliyetleri incelenmeye çalışılmıştır. 1955 yılıyla birlikte KıbrısRum toplumu içerisinden çıkan EOKA örgütünün kanlı faaliyetleri karşısında baştaTürk toplumu olmak üzere Adanın yönetim koltuğunda olan İngilizlerin tedhişhareketleriyle başa çıkma çalışmalarının büyük bir bölümü olan istihbarat toplamafaaliyetlerine değinilmiştir.16 Ağustos 1960 tarihi ile birlikte Kıbrıs’ta bulunan taraflar ve bağlı olduklarıülkelerle birlikte ortak bir anlaşmaya varılmış, iki toplumlu ve eşitlikçi ilkeleredayanan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarında ki enönemli hususlardan birisi olan EOKA tedhiş hareketi eylemlerine son vermesigerekmekteydi. Cumhuriyetin ilanı ve yönetim mekanizmalarının kurulmasıylaKıbrıslı Rumlar kuruluş anlaşmalarının kendilerine zorla dayatıldığını ve eşitlikilkelerine uymadığını belirterek adeta yönetimde oyunbozanlık yaparak Kıbrıs Türktarafını görmezden gelmeye başlamıştır. Siyasal baskılarla birlikte ada üzerindetoplumsal olayların başlamasındaki en büyük etken yönetimde bulunan Rum kökenliyöneticilerdi. Bu negatif tansiyon giderek artmakta ve 1963 yılının aralık ayındaKıbrıslı Rumlarca tarih sahnesine “Kanlı Noel” olarak geçecek büyük bir saldırı ileetnik soykırım gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.Bu arada Kıbrıs Türk tarafınca beklenmeyen sert bir savunma refleksigösterilmiştir. EOKA’ya karşı Kıbrıs Türkü, Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT)yeşerterek tüm Kıbrıs üzerinde teşkilatlanmıştır. Ancak Rumlar devletmekanizmalarını ENOSİS temelinde şekillendirmeye devam ederek “Kanlı Noel” ilebaşlattıkları işe 1974 yılında yapılan Sampson darbesine kadar artarak devam etmiştir.Kıbrıs Cumhuriyetini şekillendiren Zürih ve Londra Anlaşmalarıyla garantörlük hakkıverilen Türkiye, soy birliği olan Kıbrıslı Türklere karşı artarak devam eden yoğunbaskıya daha fazla seyirci kalmamış ve Barış Harekatıyla müdahale etmiştir.iiTez çalışmasının I. bölümünde Kıbrıs adasının genel anlamda tarihi ile birliktejeopolitik önemine değinilmiştir. Teorik anlamda istihbarat incelenmiş ve istihbaratınalt kolları tanımlanarak kısa bilgiler verilmiştir. 1955-1960 yılları arasında EOKAtedhiş hareketiyle birlikte Kıbrıs’ın yönetiminde bulunan İngilizlerin bu örgütünhareketlerini İstihbarat bağlamında nasıl ele aldıkları incelenmiştir. EOKA örgütününistihbarat faaliyetleri ve yapısı değerlendirilerek, bu örgüte karşı Kıbrıs Türkleritarafından oluşturulan Türk Mukavemet Teşkilatının istihbari ve operasyonelfaaliyetleri incelenmiş, başta eğitim olmak üzere gizli harekat faaliyetlerinedeğinilmiştir.Çalışmanın II. Bölümünde 1960 yılı itibariyle kurulan Kıbrıs Cumhuriyetindeoluşturulan güvenlik mekanizmaları incelenmiştir. Cumhuriyetle birlikte oluşanyönetimden soyutlanan Kıbrıs Türk toplumu kendi içerisine kapanarak federasyonfaaliyetleri çerçevesinde güvenlik ve istihbaratını TMT eli ile yürüttüğü görülmüştür.Yeni devletin kurulmasıyla birlikte başta küresel dominant aktörlerin adaya istihbarianlamda ilgileri artmaya başladığı görülmüştür. Diğer ülkelerin ada üzerinde yapmışolduğu faaliyetler 1960-1974 yılları arasında incelenerek değerlendirilmiştir.III. bölümde coğrafi olarak eşsiz konumda bulunan Kıbrıs’ın teknik istihbaratalt yapısı incelenmiştir. Soğuk savaş döneminin güvensizlik ortamında batı bloğunundoğu bloğu üzerinde gerçekleştirilen elektronik istihbaratın batı için nasıl bir önemesahip olduğu görülmüştür. Kıbrıs’ta bulunan Amerikan ve İngiliz istihbarat tesislerininfaaliyetleri değerlendirilmiştir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 10
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 10

LINK_STATS