Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye Ekonomisinin Politik Ekonomik Eksende Değerlendirilmesi (1924-2015)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 10-02-2017

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: PhD

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Economic history and conditions, POLITICAL SCIENCE,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Çelik, Eşref Uğur (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: İsmihan, Mustafa (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Türkiye Ekonomisi, Çok Partili Dönem, Makroekonomik Performans, Sosyo-politikPerformans


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Ülkelerin kaliteli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamaları kendigelişimleri açısından büyük öneme sahiptir. Bu tür bir uzun dönemli ekonomikperformansa ulaşmak için olumlu makroekonomik gelişmeler gereklidir ancak yeterlideğildir. Ülkeler çoğunlukla sergilemiş oldukları makroekonomik gelişmeleri sosyopolitikgelişmelerle destekledikleri ölçüde uzun dönemli kişi başına gelir artışlarınısağlayabilmektedirler. Bu bağlamda, çalışmanın ilk kısmında Türkiye içinmakroekonomik performans ve sosyo-politik performans endeksleri oluşturulmuş veilgili tarihsel analiz 1924-2015 dönemi için gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikincikısmında ise, Türkiye’deki makroekonomik ve sosyo-politik gelişmelerin uzundönemli ekonomik büyüme üzerindeki rolü çok partili dönem için araştırılmış ve bubağlamda, üretim fonksiyonu yaklaşımı çerçevesinde bir model geliştirilmiştir.Elde edilen bulgular, Türkiye’de makroekonomik ve sosyo-politik ortamlardakiiyileşmelerin uzun dönemli ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini göstermiştir.Ancak bölüşüm cephesindeki gerilimlerin azaltılmadığı ve sosyo-politik ortamdahuzurun sağlanmadığı bir durumda, makroekonomik performansın yükselişi uzundönemli kişi başına gelir artışlarının sağlanması için tek başına yeterli değildir. Dahaaçık bir ifadeyle, makroekonomik ve sosyo-politik gelişmeler arasında ödünleşimlerbulunmasına karşın, uzun dönemli ekonomik başarının yakalanabilmesinin yolu herikisinde de sağlanacak olan olumlu gelişmelerden geçmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 51
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 51

LINK_STATS