Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İMAR HUKUKUNA AYKIRI YAPILAR VE BUNLARA UYGULANAN YAPTIRIMLAR

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 01-12-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Çalışkan, Ebru (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Günday, Metin (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İmar Hukuku, 3194 sayılı İmar Kanunu, 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

İmar Hukukunun gelişimini incelediğimizde, sağlıklı, dengeli ve dahayaşanabilir bir kent olgusu yaratma amaçlandığı görülmektedir. Ancak yürürlüğegiren yasalar sorunların çözümünde yeterli olmamıştır. İmar kurallarına aykırı,insanların huzur ve güvenliğini hatta yaşamını tehdit eden yapılaşmalar mevcuttur.Köyden kente göç olgusu nedeniyle, imara aykırı yapıların ortaya çıktığı ve bunlarınazımsanmayacak kadar çok olduğu da bilinen bir gerçektir.İmar belli bir düzen kurmayı hedefler. Yaşamın her alanında olduğu gibi imaralanında da çeşitli ve dağınık olan faaliyetlerin belli bir düzene konulması gereğibulunmaktadır. Aksi halde yerleşmeleri keyfi ve düzensiz olacağından, çarpık vesağlıksız bir kentleşme yaratılarak kamu düzeni, kamu sağlığı, tehlikeye girer. Bunedenle imar faaliyetlerinin hukuk kuralların atabitutulması gereği ortaya çıkmıştır.İmar mevzuatımıza göre tüm yapılar bir düzene bir kurala bağlanmıştır.3194 sayılıİmar Kanunu’nun 21. Maddesinde tüm yapıların ruhsata tabi olduğu belirtilmiştir.Bunedenle kamu idaresinin bilgisi ve izni haricinde yapı yapılması olanağıbulunmamaktadır.İmar mevzuatına aykırı yapı sorunu; ekonomik, sosyal, siyasal ve hukukiboyutları ile ele alınıpayrıntılı bir şekilde ele alınıpayrıntılı birşekilde tahlil edilmesigereken bir meseledir.Biz bu çalışmada imar mevzuatına uygun olarak yapılacakyapı kurallarını inceleyeceğiz. Yapının her aşamasında hem imar mevzuatına uygunyapılaşmayı ve hem de hangi sebeplerle imar mevzuatına uygun yapının, nasılimara aykırı yapı haline dönüştüğünü araştırmış olacağız.Bu çalışmada imar avramı, imar mevzuatına aykırı yapı kavramı, imarhukuku kavramı incelenmiş, imar yaptırımları kavramı, ardından idari yaptırımlarıntürleri ortaya konulmaya çalışılmış, son kısımda da parasal idari yaptırımlar veuygulanan yaptırımlara karşı yargısal yollar ele alınmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 1216
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 1219

LINK_STATS