Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

2007 ve 2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliklerinin Örneklerle Mukayesesi

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 29-11-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book Section

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Engineering (General). Civil engineering (General),

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Tunç, Gökhan (Author), Tanfener, Tuğrul (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 3. Ulusal Yapı Kongresi Bildiri Kitabı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 16-11-2016 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 153-166


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Türkiye deprem yönetmelikleri, yönetmelik mukayesesi


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Türkiye’de halen yürürlükte olan 2007 deprem yönetmeliği, dokuz yıl sonra 2016 yılında yeni bir deprem yönetmeliği ile tamamen güncellenecektir. Bu yeni yönetmeliğin taslak haline ait son çalıştay, 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir. Bu çalıştayda, yeni deprem yönetmeliği ile alışılagelen pek çok kavram ve tasarım kriterlerinin değişime uğrayacağı görülmüştür. Değişim, özellikle yapısal analiz ve tasarımdan sorumlu inşaat mühendislerini ilgilendirdiği gibi diğer disiplinlerde çalışan mimar ve mühendisleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Bu makalede, 2007 ve 2016 deprem yönetmelikleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar özet halde sunulacaktır. Örnek olarak seçilecek betonarme bina üzerinde yapılacak analitik çalışma ile 2016 deprem yönetmeliğinin 2007 deprem yönetmeliğine göre ortaya çıkardığı tasarımsal farklılıklar irdelenecektir. Ayrıca bu makalede, 2016 deprem yönetmeliğinin kamu ve özel sektör çalışanları açısından uygulama aşamasında yaratacağı potansiyel sorunlara ve eğitim altyapısı hazırlanmadan uygulamaya konulmasına dönük kararların özellikle tasarım aşamasında yaratacağı olumsuz yönlerine de değinilecektir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 46
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 46

LINK_STATS