Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BİREY SAĞLIĞI, TOPLUM SAĞLIĞI VE ULUSLARARASI SAĞLIĞIN GÜVENLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMESİ:TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 15-11-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Public health. Hygiene. Preventive medicine,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Altınışık Kantaroğlu , Damla (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Aygül, Cenk (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

birey sağlığı, toplum sağlığı, güvenlik, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Geçmiş yıllardan günümüze kadar devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürelaçıdan varlıklarını devam ettirebilmeleri için her türlü yola başvurduklarınıgörüyoruz. Tarihsel olarak bakıldığında devletler yaşanılan kitlesel hastalıklarısadece bir "hastalık" olarak görseler ve her ne kadar isimlendiremeseler de aslındakendileri ve devletin bekası için bir güvenlik tehdidi hissetmişlerdir. Ülkelere girişçıkışlar en basit şekliyle ticaretle bile olsa bir hastalık söz konusu olduğunda hemenönlemler almaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda geçmişten beri kullandıkları enönemli yöntem olan karantina yöntemini görüyoruz. Teknolojinin gelişmesiylebirlikte kullanılan aşılama yöntemi ise bir başka önemli yöntem olarak karşımızaçıkmaktadır.Modern dönemde ve günümüzde devletlerin sığınmacı, mülteci ve kitleselgöç meselelerine bakış açılarını belirttik. Devletler bu yönde de "kendilerine göre"önlemler almışlar ve bir şekilde vatandaşlarını ve devletlerini koruma yönünegitmişlerdir.Bu çalışmada geçmişten günümüze devletlerin karşılaştıkları hastalıklar vebununla baş etme yolları araştırılmış ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerörneği üzerinden günümüz uygulamalarına bakılmıştır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 7
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 7

LINK_STATS