Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİMİN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ ( ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ve ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 10-10-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Yeşilyurt Oktay, Elif (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bircan, İsmail (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İletişim, Sağlık Kurumlarında İletişim, Hasta Memnuniyeti


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

İletişim, kişinin birbirini anlaması, birbirini kendisine anlatabilmesidir. İletişiminamacı ise, insanın kendi kendine gideremeyeceği ihtiyaçlarını, çözemeyeceğiproblemlerini ve gerçekleştiremeyeceği eylemlerini yapabilmesi için ikinci birkişiden yardım talebidir. İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren ve etkileyenhizmetlerin sunulduğu sağlık kurumlarında iletişimin önemi daha da artmaktadır.Sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede kullanılan en önemliölçütlerden biri hasta memnuniyetidir. Sağlığa önem veren bireylerin sayılarındakiartış beraberinde kaliteli bakım alma isteği ve sağlık kuruluşları arasında daha seçicidavranmayı getirmiştir. Buna bağlı olarak sağlık kuruluşları arasında rekabetartmıştır. Sağlık kuruluşundan memnun kalan bir hasta tekrar bir sağlık hizmetialması gerektiğinde aynı kuruma başvuracağı gibi, çevresindekilere de bu kurumlailgili yönlendirici tanıtım yaparak hastaneye başvuruları artıracaktır. Tatmin olmayanhasta ise kurumla ilgili olumsuz tanıtım yaparak müşteri kaybına neden olduğu gibiişletmenin büyümesine de engel olacaktır.Bu çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Numune Eğitim veAraştırma Hastanesi’ nde yatarak hizmet alan hastalar ile sınırlandırılmıştır.Hastanelerin yatarak tedavi görülen servislerinde toplam 250 kişi üzerinde basit rastgele örnekleme yöntemi uygulanmıştır.Çalışmada, sağlık kurumlarında iletişime bağlı hasta memnuniyetinin ne durumdaolduğu belirlenmeye çalışılmış ve sorunlar saptanarak önerilerde bulunulmuştur.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 55
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 55

LINK_STATS