Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SAĞLIK TURİZMİNDE OTELCİLİK HİZMETLERİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 10-10-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Kurumlu, Yasemin (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Research Responsible),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Hastanelerde Otelcilik Hizmetleri, Otel Konforunda Hastaneler,Hastanelerde Oda Tasarımı, Sağlık Turizmi, Kat Hizmetleri


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Son yıllarda dünyada küreselleşme ile birlikte sağlık turizm sektöründe önemligelişmeler kaydedilmiştir. İnsanları başka ülkelere seyahate zorlayan en önemlisebep ‘sağlık’olmuştur. Sağlık turizm alanında son yıllarda hastane yatırımları artmışve otelcilik hizmetleri de oldukça önem kazanmıştır. Çalışmanın amacı hastaneler deverilen sağlık hizmetleri ile hasta ve yakınlarına sunulan otelcilik hizmetlerininmevcut durumunu değerlendirmek, literatürle ilişkilendirmek ve konuya ilişkinöneriler sunmaktır.Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sağlık turizmi alanında genelbilgi, ikinci bölümde hastanelerde otelcilik hizmetleri alanında genel bilgi, üçüncübölümde ise araştırma sonucu yer almaktadır. Araştırma sağlık turizmi alanındaTürkiye genelinde 15 ilde faaliyet gösteren 102 hastanede hastane yöneticilerine veOtelcilik Hizmetleri Müdürlerine anket tekniği elde edilen verilerin analizi yolu ilegerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ki yöneticilerin % 51 özel hastane,%25,5’i eğitim ve araştırma hastanesi, %13,7’si üniversite hastanesi, %9,8’i devlethastanesi yöneticilerinden oluşmaktadır.Araştırmadaki özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin geneli uluslararasıakreditasyon belgesine sahiptirler. Bu hastanelerde yapılan anket sonuçları; odatasarımı en iyi standartlara sahip ve ulaşım hizmetleri, karşılama ön büro hizmetleri,yiyecek ve içecek hizmetleri, temizlik ve çamaşırhane hizmetleri, personelhizmetleri, güvenlik ve destek hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütüldüğü görülmüştür.Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde mevcut fiziksel yapıları ve personel niteliği,hasta odaları ve otelcilik hizmetleri konusunda yetersiz olduğu görülmüştür. AncakSağlık Bakanlığın başlattığı 15 ilde kampüs hastaneleri projesiyle otelcilikhizmetlerini daha kaliteli sunabileceklerdir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 58
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 58

LINK_STATS