Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI MODELİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE:

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Medicine and the state, Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Güler, Emrullah (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Bircan, İsmail (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Kamu-Özel Ortaklığı, Sağlık, Türkiye 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Sağlık sektöründe kamu ve özel sektörün ortaklığına dayalı Kamu-ÖzelOrtaklığı (KÖO) yöntemi Türk sağlık sektöründe de uygulanmaya başlamıştır. Sonyıllarda Türkiye sağlık sektörü büyük bir değişim göstermekte ve giderek artanşekilde KÖO’nı kullanmaktadır. Bu kapsamda çalışma Türkiye sağlık sektörüpolitikalarında yaşanan bu değişime odaklanmıştır.Çalışmada Türkiye sağlık altyapı yatırımlarında bir finansman yöntemi olarakKÖO politikasının politika haritalama yöntemi ile analiz edilmesi amaçlanmaktadır.Çalışmanın evrenini Bursa ili kamu hastanelerinde çalışan personel oluşturmaktadır.Örneklem seçimine gidilmeden hastanelerdeki tüm çalışanlara ulaşılmayaçalışılmıştır. Ancak 814 kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.Çalışmada veri toplama kaynağı olarak anket yönteminden faydalanılmıştır.Anket formunda yer alan sorular kaynak taraması ve uzmanların görüşleridoğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanılmaya çalışılmıştır.Çalışmanın sonuçlarına göre ise; Kamu Özel Ortaklığı Modeli (KÖOM), özelsektördeki atıl sermayelerin, hastane gibi topluma yararlı yatırımların yaratılması,daha hızlı sonuç getiren, etkili ve kaliteli kamu hizmeti sunumu açısından yararsağlamasına, kamunun finansman sıkıntısından dolayı yapılamayan yatırımlaraçısından fayda sağlayacağı ve sorun çözümünde etkili olabileceği düşünülmektedi


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 50
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 50

LINK_STATS