Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HEMŞİRELİK HİZMETİNİN VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE UYGULAMA

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 26-08-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Karataş, Hürü (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Özgen, Pelin (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

hemşire, verimlilik, hemşirelik hizmetleri, hemşirelik hizmetlerinde verimlilik, verimliliğe ilişkin tutum.


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Hemşirelik bölümü çalışanları, hastanelerde çalışan guruplar içerisinde enkalabalık gurubu oluşturmakta olup, sağlık kuruluşlarının verimliliğini önemli ölçüdehemşirelik hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinden etkilenmektedir. Bu nedele, buçalışmada hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumlarının incelenerek, hemşirelerinverimliliğini etkileyen faktörlerin belirlemesi amaçlanmaktadır. Araştırma, AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nin iki bölümünde çalışılmakta olan vekolayda örnekleme yöntemi ile 140 hemşire olmak üzere toplam 280 kişiyürütülmüştür. Veriler için onüç soruluk sosyo-demografik form ile hemşirelerinverimliliğe ilşkin tutumlarının ölçmesi amacıyla geliştirilip, geçerlilik testi yapılmışolan otuz dokuz soruluk “Hemşire Verimlilik Tutumu Ölçeği” ile elde edilmiştir.Bütün veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede kişiselveri formundan elde edilen veriler, frekans analizleri ile ortaya konulmuş olup, iki gruparasındaki farkın araştırılmasında t‐testi, ikiden fazla değişkenler arasındaki farkınbelirlenmesinde ise varyans analizi ANOVA testi uygulanmıştır.Hipotez testleri sonucunda hemşirelerin verimlilik tutumlarının çalıştıklarıbirime göre farklılaştığı görülmüştür. Bu farklılığa bakıldığında çocuk kliniğihemşirelerinin mesleğe bağlılığının yetişkin kliniğinde çalışan hemşirelerin mesleğebağlılıklılık ortalamasından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak,hemşirelerde verimliliğe ilişkin tutumun medeni durum, cinsiyet, kurumda çalışmasüreleri, meslekte çalışma süresi ve eğitim düzeyi değişkenlerinden etkilendiğigörülmektedir.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 220
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 220

LINK_STATS