Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ALGISI VE BİR UYGULAMA

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 10-08-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: SOCIAL SCIENCES (GENERAL), Management. Industrial management,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Çoban, Yağmur (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Törüner, Mete (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İnsan Kaynağı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Performans Yönetim Sistemi, Algı


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Günümüz işletmelerinde, işletmeyi oluşturan temel fonksiyon olan insan kaynağının etkin bir biçimde kullanılması, işletmelerin başarı ve başarısızlıklarını belirleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. işletmeler sahip oldukları insan kaynağını etkin bir şekilde kullanabildikleri takdirde hem rakipleriyle mücadele edebilir, hem de pazar paylarını artırarak sektörde iyi bir yer edinebilmektedirler. Örgütlerde değişen beklenti ve gelişmelerle beraber insan kaynaklarının önemi gittikçe artmıştır. İşletme başarısının devamı çalısanlarının başarısının devamlılıgına bağlıdır. Bu devamlılığın, sürmesi için yöneticilerin, çalısanların yetenekleri, zayıf ve güçlü yönleri ve performansı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Kısacası personelin iş ile ilgili tüm konularda çok iyi şekilde tanınması gerekmektedir. Çalışanların performanslarıyla ilgili değerlemenin yapılması, yöneticilere bu konuların belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.  Yapılan bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma ele alınarak incelenmiştir. Firmada uygulanan performans değerlendirme sürecinde, demografik değişkenlere göre katılımcıların algıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı analiz edilmiştir. Analizler ve anket çalışmasının sonuçlarına göre çeşitli değerlendirmeler yapılarak sonuç ve öneriler belirtilmiştir. 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 20
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 20

LINK_STATS