Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE’DE İPOTEKLİ FİNANSMAN SİSTEMİNİN ANALİZİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 10-08-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Finance, Banking,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Cengiz, Mert (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Yanık, Zeki (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

İKFS, Menkulkıymet, Birincil Piyasalar, İkincil Piyasalar, Subprime Kredi, Prime Kredi 


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

İKFS yasası Türkiye’de 2007 yılından itibaren yürürlükte olmasına rağmen aynı yıllarda yaşanan global krizin etkisiyle ülkemizde İKFS hiçbir zaman etkili kullanılamamıştır.                                                                                         Çalışmamda krizi detaylı olarak inceleyek yapılan hataları,sistemdeki aksaklıkları ele aldım.             Bu çalışmada İKFS ve İKFS krizi detaylı olarak ele alınmıştır. Sistemin Türkiye’de etkin kullanımının getireceği avantajlar incelenmiştir.İlk bölümde İKFS tanımlanmış olup detaylı olarak anlatılmıştır.İkinci bölümde A.B.D. İKFS Krizi anlatılmış olup krize zemin hazırlayan sebepler,krizin sonuçları makroekonomik boyutta ele alınmıştır.Üçüncü bölümde ise Türkiye’de konut kredilerinin gelişimi,tarihçesi ele alınmıştır.Dördüncü bölümde İKFS sisteminin Türkiye’de etkin kullanımı ele alınmıştır.Etkin kullanılmasının avantajlarından ve İKFS’nin etkin kullanımını Türkiye’de kriz ortamı yaratıp yaratmayacağı,yaratmaması için alınması gereken önlemlerden bahsedilmiştir. 


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 3
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2444
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 59
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 59

LINK_STATS