Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SAĞLIK HİZMETLERİNDE VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 10-08-2016

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Masters

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Public aspects of medicine, Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Ersoy, İlyas (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Tengilimoğlu, Dilaver (Advisor),

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS

Viral Pazarlama, Virütik Pazarlama, Tüketicinin Satın Alma Kararları, Sağlık hizmetleri


BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Bu çalışmanın amacı, küreselleşen dünyada, haberleşme olanaklarındaki hızlı gelişmeye bağlı olarak büyüyen viral pazarlama olgusunun, sağlık sektöründeki yansımalarını ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmada, viral pazarlamanın sağlık sektöründe (hizmet, ürün) pazarlama faaliyetlerini olumlu etkilediği gözlenmektedir. Çalışmada nikel verilerden (konu ile ilgili yazılmış kitap ve dergiler ile bilimsel çalışmalar) faydalanılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Anket uygulaması ile elde edilen veriler SPSS 22 programı ile nicel ve ölçülebilir verilere dönüştürülerek, çalışmaya bilimsel dayanak sağlanmıştır.   Çalışmanın bulguları: Demografik değişkenlere göre viral pazarlama kapsamında sağlık hizmetleri tüketicinin satın alma kararları farklılık göstermektedir. Sağlık hizmeti tüketicilerinin network üzerinden bilgi alma konusundaki beklentileri hasta memnuniyetini arttırır. Sağlık tüketicilerin satın alma karar sürecinde olumsuz yorumlardan olumlu yorumlara kıyasla etkilenme düzeyleri demografik değişkenlere göre farklılık gösterir. Sağlık hizmeti satın alındıktan sonra yaşanılan olumlu veya olumsuz deneyimleri network üzerinden başkalarıyla paylaşma demografik değişkenlere göre farklılık gösterir. Sağlık hizmeti satın almadan önce o hizmet ile ilgili network üzerinde araştırma yapma durumu demografik değişkenlere göre farklılık gösterir. Şeklindedir.  Sonuç olarak; ülkemizde viral pazarlamanın önemi ve kullanımının gün geçtikçe artığı, sağlık hizmetleri ikamesinin kısıtlı ve stoklanamaz olması gereği viral pazarlama tarafından uygun bir parkur olduğu ve viral pazarlamaya karşı oluşan ön yargıyı kırıcı tedbirler alınması gerektiği değerlendirilmektedir.  Çalışmanın birinci bölümünde sağlık hizmetleri, tüketim, tüketici, müşteri ve hasta kavramları ve birbirleri üzerindeki etkileşimleri açıklanarak sağlık hizmetlerinde tüketici davranışları, tüketici davranışları etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinde tüketici satın alma karar süreci incelenmektedir. İkinci bölümde viral pazarlama kavramı açıklanarak gelişimi, temel elementleri, stratejileri, kampanya ii süreci, viral pazarlamanın avantaj ve dezavantajları incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise sağlık hizmetlerinde viral pazarlamanın tüketicilerin satın alma kararları üzerine etkisi ile ilgili uygulama yer almaktadır.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOCBROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 2473
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 9
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 9

LINK_STATS